Ruychaverstraat krijgt groot onderhoud

Er staan enkele onderhoudswerkzaamheden gepland in de Ruychaverstraat. Zo wordt de riolering en de bestrating van zowel het trottoir als de rijbaan vervangen. Nu de ‘extented stay’ en het hotel klaar zijn, worden de onderhoudswerken verder voorbereid. Een ‘extented stay’ is bedoeld om tijdelijk in te verblijven, van 3 tot 6 maanden met uitloop tot 1 jaar. Bijvoorbeeld voor personen die tijdelijk in Haarlem werken.

Actueel

In de week van maandag 29 april 2019 worden milieukundige en geotechnische onderzoeken uitgevoerd in de Ruychaverstraat. Tijdens deze werkzaamheden is de straat beperkt toegankelijk.

Planning

Op 1 december 2018 is het bouwproject NexT Haarlem van Huib Bakker Bouw opgeleverd. Omdat er nu geen bouwverkeer door de Ruychaverstraat gaat, kunnen de werkzaamheden verder worden voorbereid.

De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in de straat starten in het 4e kwartaal van 2019.

Inspraak

Bewoners en andere belanghebbenden worden bij het proces betrokken. Een 1e inventarisatie van bewonerswensen heeft al plaatsgevonden. Op basis van de wensen wordt een schetsontwerp opgesteld. Dit wordt getest en na het verwerken van reacties wordt een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld. Dit VO wordt, na instemming van het college van burgemeester en wethouders, voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen er op het ontwerp zienswijzen worden ingediend. Naar verwachting wordt het VO in het 1e kwartaal van 2019 ter inzage gelegd. Na het verwerken van de zienswijzen op de VO wordt een definitief ontwerp (DO) uitgewerkt.

Tussentijds worden de bewoners van de Ruychaverstraat op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer D.G. Smit. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.