Rudolf Steiner nieuwbouw

De huisvestingsbehoefte van de Rudolf Steinerschool (basisschool) en het Rudolf Steiner College (voorgezet onderwijs) neemt toe, omdat het leerlingenaantal groeit. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Hiertoe besloot de gemeenteraad bij vaststelling van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Er komt (aardgasvrije) nieuwbouw op de plek van een deel van het huidige Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan en vernieuwing aan het bestaande schoolgebouw (vroegere Mgr. Huibersschool) aan de Duitslandlaan.

Actueel

Op 16 april 2019 stelde het college van B&W het definitief ontwerp van de nieuwbouw de renovatie vast. Het Rudolf Steiner College heeft inmiddels een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan. Ook is de aanbesteding gestart om partijen te contracteren die de bouw daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp 

Dit is het definitieve ontwerp van de nieuwbouw van het Rudolf Steiner College en het ontwerp van de renovatie van de Rudolf Steinerschol. Beide scholen zijn met elkaar verbonden via een zogenaamde ‘connector’, maar zijn gescheiden gebouwen met eigen entrees en installaties. De scholen maken gezamenlijk gebruik van de grote theaterzaal en het speellokaal. De nieuwe gymzaal in het gebouw is tijdens schooltijden alleen voor het college. Buiten schooltijden maken verenigingen van de gymzaal gebruik.
Het totale complex is 6.283 m2 en wordt aardgasvrij gebouwd. Er komen zowel houten gevels als bakstenen gevels. De nieuwbouw krijgt drie bouwlagen. De school houdt haar bestaande twee bouwlagen. De structuur verandert nauwelijks. Alleen de entree komt meer in het midden van het gebouw te liggen en de gevels worden opgeknapt en beter geïsoleerd. Het schoolplein van het Rudolf Steiner College komt te liggen aan de zijde van de Belgiëlaan / Engelandlaan. Op het schoolplein komen 450 fietsparkeerplaatsen die met groene struiken worden ingekapseld. Het schoolplein van de Rudolf Steinerschool verandert niet.

Afbeelding van de huidige situatie (3 MB)

Op deze afbeelding staat het gebouw (aan de Belgiëlaan) en de gymzaal die voor de zomer 2019 worden gesloopt. Het L-vormige schoolgebouw aan de Duitslandlaan wordt gerenoveerd. Hier komt de Rudolf Steinerschool die nu nog tijdelijk gevestigd is aan de Aziëweg.

Planning

Voor de zomer 2019 begint de sloop van het huidige schoolgebouw aan de Belgiëlaan. Rond dat moment verhuizen de scholieren naar een tijdelijke schoollocatie aan het Tennispad op het voormalige terrein van de Young Boys. Na de zomer beginnen de nieuwbouwwerkzaamheden. Begin 2021 is de oplevering van de nieuwe school gepland.

Documenten

Contact

Het Rudolf Steiner College is trekker van het project.

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw E. Zeelenberg. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.