Rudolf Steiner nieuwbouw

De huisvestingsbehoefte van de Rudolf Steinerschool (basisschool) en het Rudolf Steiner College (voorgezet onderwijs) neemt toe, omdat het leerlingenaantal groeit. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Hiertoe besloot de gemeenteraad bij vaststelling van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Er komt (aardgasvrije) nieuwbouw op de plek van een deel van het huidige Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan en vernieuwing aan het bestaande schoolgebouw (vroegere Mgr. Huibersschool) aan de Duitslandlaan.

Actueel

Planning

Contact