Rudolf Steiner nieuwbouw

De huisvestingsbehoefte van de Rudolf Steinerschool (basisschool) en het Rudolf Steiner College (voorgezet onderwijs) neemt toe, omdat het leerlingenaantal groeit. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Hiertoe besloot de gemeenteraad bij vaststelling van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Er komt (aardgasvrije) nieuwbouw op de plek van een deel van het huidige Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan en vernieuwing aan het bestaande schoolgebouw (vroegere Mgr. Huibersschool) aan de Duitslandlaan.

Actueel

Op 9 april 2019 stelde het college van B&W het definitief ontwerp van de nieuwbouw de renovatie vast. Er is een aannemer gecontracteerd na een uitgebreide aanbestedingsprocedure. Het voortgezet onderwijs is inmiddels verhuisd van het gebouw aan de Belgiëlaan naar de tijdelijke huisvesting aan het Tennispad op het voormalige terrein van de Young Boys. Het schoolgebouw aan de Belgiëlaan en de naastgelegen gymzaal zijn intussen gesloopt.

Bekijk het definitieve ontwerp.

Planning

Begin 2020 starten de nieuwbouwwerkzaamheden. De oplevering van de nieuwe school is medio 2021 gepland.

Contact

Het Rudolf Steiner College is trekker van het project.

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw M. Zijlmans. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl.