Rozenprieelstraat

In 2017 begint de gemeente met de vervanging van de riolering onder het gedeelte van de Rozenprieelstraat tussen Linschotenstraat en Van Marumstraat, de Linschotenstraat tot Rozenprieelstraat, het toegangspad naar Merensplein en het gedeelte van de Bakkerstraat tussen het Zuider Buiten Spaarne en de Casteleynstraat. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om met bewoners en andere betrokkenen in gesprek te gaan over de wensen en suggesties voor veranderingen aan de bovengrondse inrichting van de verschillende straten.

Actueel

De uitvoering van de werkzaamheden is uitgesteld. Vanwege de funderingsproblemen in het Rozenprieel is niet duidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen starten. Meer informatie over de funderingsproblemen is te vinden op de projectpagina Funderingen Rozenprieel.

Bekijk het voorlopig ontwerp (onder agendapunt 9)
Tot 10 maart 2017 konden omwonenden en andere belanghebbenden reageren op het voorlopig ontwerp Rozenprieelstraat e.o. (VO).

Planning

  • Start aanbesteding aannemer (mei 2017). De aannemer stelt het DO op en verwerkt daarin inspraakreacties in overleg met de gemeente.
  • Het DO wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.
  • Start uitvoering van de werkzaamheden is uitgesteld naar 2018.

Veelgestelde vragen

Wanneer starten de rioleringswerkzaamheden?

Het vervangen van de riolering is gepland in de loop van 2017. De exacte planning en andere (praktische) informatie over de werkzaamheden volgt.

Wat merk ik van het vervangen van de riolering?

Om de riolering te kunnen vervangen, worden de straten opengebroken. De precieze aanpak hiervan, de bereikbaarheid van de woningen, omleidingsroutes en planning worden nog bepaald. Daarover volgt verdere informatie.

Waarom worden de andere straten in de buurt niet ook gelijk aangepakt?

De gemeente verandert alleen de inrichting van die straten waarbij het nodig is de (verouderde) riolering te vervangen. Er is namelijk geen noodzaak tot het veranderen van de inrichting. We willen alleen de kans aangrijpen met u naar verbeteringen te zoeken nu deze straten worden opengebroken voor de nieuwe riolering.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer M. Sloog. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.