Rolstoel

Een rolstoel is misschien een oplossing als u zich langdurig (minimaal 6 maanden) niet meer zelfstandig kunt verplaatsen in en om uw woning. De gemeente onderzoekt of een rolstoel het juiste hulpmiddel is. Heeft u een rolstoel nodig voor werk of school dan doet u een aanvraag bij het UWV. Bij de Thuiszorgwinkel kunt u een rolstoel lenen als u korter dan een half jaar een rolstoel nodig hebt. Om uw probleem te bespreken met een medewerker van de afdeling Wmo kunt u een Wmo melding doen of bellen met de afdeling Wmo via 023 511 4368. Heeft u met spoed een rolstoel nodig geeft u dit dan duidelijk aan.

Wmo melding doorgeven Een medewerker neemt contact met u op

Voorwaarden

U heeft moeite om goed voor uzelf te zorgen, mee te doen aan activiteiten in uw vrije tijd of u vindt het moeilijk uw werk zelfstandig uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor een rolstoel moet u in ieder geval in Haarlem wonen.

U moet ook aan (een of meer van) de volgende voorwaarde voldoen. U heeft:

  • een lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • een chronische ziekte
  • last van beperkingen omdat u ouder wordt.

Kosten

Als u van de gemeente een rolstoel toegekend krijgt, hoeft u daarvoor niet te betalen.

Afhandeling van uw melding

Nadat uw melding is ontvangen, neemt een medewerker van de afdeling Wmo telefonisch contact met u op. In dit gesprek bespreekt u uw probleem. De medewerker geeft u advies over mogelijke oplossingen. Als u tijdelijk bent aangewezen op een rolstoel wordt u doorverwezen naar de thuiszorgwinkel. Heeft u permanent een rolstoel nodig dan zoekt de medewerker samen met u naar de meest geschikte oplossing. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat u na akkoord ondertekent. Hierna is de aanvraag definitief.

Leest u van tevoren de folder ‘Meedoen en zelfstandig blijven’ door om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het gesprek met de medewerker van de afdeling Wmo. Het is raadzaam om u in het gesprek bij te laten staan door iemand uit uw omgeving. Heeft u niemand in uw omgeving dan kunt u ook een cliëntondersteuner vragen u te helpen. Vraag het Sociaal Wijkteam om hulp of kijk op de sociale kaart www.socialekaarthaarlem.nl. Cliëntondersteuning is gratis.

Folder Meedoen en zelfstandig blijven (pdf)

Maatwerk in natura of een persoonsgebonden budget

In natura

Kiest u voor in natura dan laat u de gemeente de rolstoel regelen. U krijgt de rolstoel in bruikleen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een PGB is een geldbedrag dat u zelf kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Met een PGB bent u vrij in de keuze van hulpverlener of leverancier. U krijgt vooraf een bedrag op uw bankrekening gestort en daarmee kunt u een hulpverlener inhuren of een voorziening kopen.

Een PGB krijgt u alleen voor individuele maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of een traplift. U kunt geen PGB aanvragen voor collectieve voorzieningen zoals de OV-taxi.

Verantwoording bij PGB

Als u geld krijgt voor een rolstoel, moet u kunnen aantonen dat u het geld aan een rolstoel hebt uitgegeven. U moet dus een goede administratie bijhouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u (gratis) helpen met het opstellen van een contract en met de bijbehorende administratie.

Meer informatie vindt u in de folder Persoonsgebonden budget (pgb) (pdf).

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Hulp van buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties bij uitstapjes

Wilt u een uitstapje maken en kunt u dit niet zelfstandig doen vanwege uw rolstoel? In Haarlem zijn verschillende organisaties die voor u een helpende hand in uw eigen buurt kunnen vinden.

U kunt bijvoorbeeld terecht bij BUUV voor allerlei soorten hulp die buurtbewoners elkaar verlenen. Voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt.

BUUV de buurtmarktplaats voor en door bewoners

Sociaalwijkteamhaarlem

Klacht en bezwaren

De gemeente Haarlem wil haar dienstverlening constant verbeteren. Daarom is het belangrijk dat u het ons laat weten als u vindt dat er fouten zijn gemaakt bij behandeling van uw hulpvraag. U kunt dat doen door een klacht of een bezwaar in te dienen.

Klacht indienen over een medewerker

U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de gemeente u heeft bejegend bij het behandelen van uw hulpvraag.

Bezwaar tegen beschikking van de gemeente

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente naar aanleiding van uw Wmo melding, dan kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dat kunt doen.

Meer informatie vindt u in de folder Klacht en bezwaar (pdf).

Klacht indienen over de geleverde zorg

Bent u ontevreden over de geleverde zorg, dan kunt u bij de zorgverlener een klacht indienen. De zorgverleners zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

Niet eens met eigen bijdrage

Bent u het niet eens met de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage, of heeft u klachten over het CAK? Meld u dit dan bij het CAK.

Contact opnemen met het CAK

Onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Links