Rijksstraatweg proef fietspad

Diverse fietspaden in Haarlem zijn in slechte staat door wortelopdruk van bomen. Door de opdruk van wortels gaat het wegdek stuk. Na veel onderzoek is er een nieuw systeem aangedragen wat deze problemen kan verhelpen. De gemeente heeft met dit systeem een proef gedaan op een stuk fietspad van 150 meter op de Rijksstraatweg. Dit systeem blijkt een oplossing wanneer boomwortels het asfalt van een fietspad omhoog drukken.

Actueel

Een jaar lang konden fietsers hun mening over de platen geven. De gemeente waardeert alle binnengekomen reacties heel erg. De meeste reacties waren positief en de gemeente werd dan ook verzocht snel het fietspad over de hele Rijksstraatweg aan te passen met de platen.

Vervolg

De platen worden opgenomen in het onderhoudsprogramma van de gemeente. Dit betekent dat de platen een optie worden bij groot onderhoudswerkzaamheden als dat nodig is. De financiering moet nog worden gevonden om fietspaden met schade door boomwortels in Haarlem, en dus ook die op de Rijksstraatweg, duurzaam te kunnen aanpassen. Het is aan de gemeenteraad om hiervoor budget vrij te maken.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer T. Mulder. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl