Rijksstraatweg fietspad

De fietspaden langs de Rijksstraatweg in Haarlem Noord zijn op veel plekken in slechte staat door boomwortels. Zij drukken het asfalt naar boven zodat er hobbels en gaten ontstaan. Het college heeft geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van de fietspaden: betonplaten bij bomen en bij andere delen komt asfalt. 

Actueel

Planning

Inspraak en meedoen

Contact

Schematische weergave van de planning van het vervangen van de fietspaden langs de Rijksstraatweg
Schematische weergave van de planning van het vervangen van de fietspaden langs de Rijksstraatweg