Registratie van monumentale bomen

Heeft u 1 of meerdere monumentale bomen in uw bezit? Deze kunt u laten registreren op de lijst van monumentale bomen.
In Haarlem staat een groot aantal monumentale bomen. Dit zijn grote, oude bomen, maar ook bomen die bij een bijzondere gebeurtenis zijn geplant of bomen van een bijzondere soort. Om deze bomen beter te kunnen beschermen zijn ze opgenomen op de lijst monumentale bomen. Het registratieverzoek doet u schriftelijk. De boomspecialist beoordeelt uw boom kosteloos. Binnen 2 maanden krijgt u een toe- of afwijzing.

Monumentale boom registreren In het formulier leest u meer over redenen en voorwaarden voor registratie

Voorwaarden voor registratie

De boom is:

 • minimaal 80 jaar oud
 • van belang door zijn leeftijd, functie(s) of zeldzaamheid
 • in goede staat. De boom is niet binnen de komende 10 jaar volledig vervallen.

De monumentale status van de boom is overdraagbaar aan de nieuwe eigenaren van het huis bij verkoop.

De gemeente kan een uitzondering maken op de leeftijdsgrens voor bijvoorbeeld een herdenkingsboom of een boom van een bijzondere soort.

De boomspecialist komt uw boom gratis beoordelen. De staat van uw boom wordt opgenomen en u krijgt onderhoudsadvies.

Meer informatie over de redenen en voorwaarden voor registratie vindt u bij de toelichting op het registratieformulier.

Meesturen bij uw aanvraag

 • tenminste 1 foto (liefst digitaal), die een goed beeld geeft van de boom. U kunt iemand naast de boom fotograferen om duidelijk te maken hoe dik of groot de boom is
 • een kaartje waarop u duidelijk aangeeft waar de boom staat
 • als u deze heeft: krantenknipsels, brieven, adviezen, (historische) artikelen en andere informatie.

Schrijf op elke bijlage uw naam en adres.

Redenen om een boom te registreren

De boom is:

 • monumentaal
 • van cultuurhistorische betekenis
 • een bijzonder soort
 • van belang voor het plaatselijke ecosysteem
 • zeldzaam
 • een adoptieboom.

Links