Registratie buitenlands huwelijk

Bent u als Nederlander in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registreren bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U komt voor de registratie persoonlijk langs in de publiekshal.

Voorwaarden

  • Het huwelijk moet rechtsgeldig zijn in het land waar u bent getrouwd. Dit betekent dat de huwelijksakte is opgesteld volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie
  • Voor het registreren van uw buitenlandse huwelijk is de originele huwelijksakte nodig. Is deze niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan is het nodig dat uw huwelijksakte wordt vertaald door een beëdigd vertaler
  • Buitenlandse huwelijksakten moeten meestal worden gelegaliseerd in het land waar u bent getrouwd. Vraag bij de gemeente na of dit ook geldt voor het land waar u bent getrouwd.

Afhankelijk van het land waar u bent getrouwd, kan het zijn dat u meer documenten moet tonen. Tijdens uw afspraak met de medewerker van het huwelijksloket ontvangt u een opgave van de benodigde documenten.

Legalisatie documenten op Rijksoverheid.nl

Meenemen

  • uw geldig legitimatiebewijs
  • kopie van geldig legitimatiebewijs van uw partner
  • de originele huwelijksakte, met beëdigde vertaling en legalisatie als dit noodzakelijk is 

Registratie huwelijksregister gemeente Den Haag

Als u als Nederlander in het buitenland woont, kunt u uw buitenlandse huwelijksakte registreren bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Het voordeel hiervan is dat u altijd snel en gemakkelijk een uittreksel of afschrift van de akte kunt opvragen. Dit geldt ook als u erkend vluchteling bent.

Komt u weer in Nederland wonen, dan bent u verplicht uw buitenlandse huwelijk te registreren bij de gemeente waar u zich inschrijft.

Registreren buitenlandse huwelijksakte bij de gemeente Den Haag

Handige links