Regionale Energie Strategie

Hoe gaan we op grote schaal zonne- en windenergie opwekken? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio op zoek gaat naar locaties waar het mogelijk is zonne- en windenergie op te wekken. Zo ook in onze regio IJmond/ Zuid-Kennemerland. Samen maken we een Regionale Energie Strategie (RES) om energie te besparen en stap voor stap over te gaan op duurzame energie en warmte. We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is; Haarlem wil al in 2040 gasvrij zijn. Daarom moeten we in heel Nederland meer duurzame energie via zonnepanelen en windmolens gaan opwekken. De vraag is waar en hoe. Dit zijn keuzes die we samen maken.

Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. De energieregio verwacht de komende 10 jaar het opwekken van zonne- en windenergie bijna te verviervoudigen: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe mogelijk zonne- en windenergie kunnen worden opgewekt. Het is een eerste stap op weg naar definitieve keuzes voor locaties van duurzame elektriciteit en warmte. De concept-RES Noord-Holland Zuid vindt u op de website energieregiohz.nl.

Dit filmpje geeft een toelichting. Meer informatie? Kijk op energieregionhz.nl/conceptres.

Hoe is de concept-RES tot stand gekomen?

De concept-Regionale Energiestrategie is de uitkomst van uitgebreide samenwerking en participatie met veel verschillende partijen. Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, belanghebbenden, raadsleden en provincie is gekeken welke gebieden in deze regio kans bieden om op grote schaal energie op te wekken uit zon en wind. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappen. Het land is opgedeeld in dertig energieregio’s. Een van die regio’s is Noord-Holland Zuid waar Haarlem samen met buurtgemeenten als Bloemendaal, Velsen, Zandvoort en Heemstede onder valt. In de regio zijn zeventig lokale bijeenkomsten gehouden. Tijdens drie bijeenkomsten in Haarlem over de RES kwamen veel ideeën naar boven om zonne- en windenergie op te wekken. In de concept-RES zijn de uitkomsten van alle bijeenkomsten verwerkt.

Samen naar een gasvrije toekomst

Afwachten is niet nodig. U kunt nu al beginnen met het verduurzamen van uw huis. Het loont namelijk om uw woning goed te isoleren of bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor meer comfort. Door nu te investeren bespaart u niet alleen geld, maar zorgt u dat uw huis toekomstbestendig wordt. Bekijk wat u nu al zelf kunt doen op www.haarlem.nl/gasvrijer.

Vragen en antwoorden

Op de website van de Energieregio Noord-Holland Zuid vindt u veelgestelde vragen bij Vraag en antwoord.
Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag via info@energieregionhz.nl.

Meer informatie

Meer weten over de Regionale Energie Strategie? Bekijk hier: Wat is een RES?
Op de website van de Energieregio Noord-Holland Zuid wordt uitgelegd wat de RES is. Hier staat ook vermeld wat het vervolgproces van de RES is.