Regionale Energie Strategie

Hoe gaan we op grote schaal zonne- en windenergie opwekken? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio op zoek gaat naar locaties waar het mogelijk is zonne- en windenergie op te wekken. Zo ook in onze regio IJmond/ Zuid-Kennemerland. Samen maken we een Regionale Energie Strategie (RES) om energie te besparen en stap voor stap over te gaan op duurzame energie en warmte. We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is; Haarlem wil al in 2040 gasvrij zijn. Daarom moeten we in heel Nederland meer duurzame energie via zonnepanelen en windmolens gaan opwekken. De vraag is waar en hoe. Dit zijn keuzes die we samen maken.

Mogelijke toekomstbeelden

In heel Nederland wordt hierover nagedacht. Het land is opgedeeld in dertig energieregio’s. Een van die regio’s is Noord-Holland Zuid waar Haarlem samen met buurtgemeenten als Bloemendaal, Velsen, Zandvoort en Heemstede onder valt. Samen met maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners, belanghebbenden en gemeentes is gekeken welke gebieden in deze regio kans bieden om op grote schaal energie op te wekken uit zon en wind. Daar zijn mogelijke toekomstbeelden van gemaakt; bedachte modellen om over duurzame energie-opwek te praten. Zijn zonnepanelen langs de snelweg een optie? Waar is er mogelijk ruimte voor een windmolen?

Meepraten kan!

Doel van dat praten is de wensen en (on)mogelijkheden van de verschillende toekomstbeelden in kaart te brengen en al deze input voor juni 2020 samen te brengen in een concept-Regionale Energie Strategie. Het Rijk gaat dit vervolgens doorrekenen en checken of de plannen in lijn zijn met het Klimaatakkoord. De definitieve versie – RES 1.0 – die in maart 2021 verschijnt wordt vervolgens gebruikt om de plannen om te zetten naar daadwerkelijk beleid. Het proces om tot een Regionale Energie Strategie te komen biedt ruimte voor Haarlemmers om mee te denken. Er worden bijeenkomsten en ateliers georganiseerd waar inwoners kunnen aanschuiven. Bekijk het overzicht van de bijeenkomsten.

Samen naar een gasvrije toekomst

Afwachten is niet nodig. U kunt nu al beginnen met het verduurzamen van uw huis. Het loont namelijk om uw woning goed te isoleren of bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor meer comfort. Door nu te investeren bespaart u niet alleen geld, maar zorgt u dat uw huis toekomstbestendig wordt. Bekijk wat u nu al zelf kunt doen op www.haarlem.nl/gasvrijer.

Meer informatie

Meer weten over de Regionale Energie Strategie en hoe u kunt meedoen? Op de website van de Noord-Hollandse Energieregio Zuid waar wordt uitgelegd wat de RES is.