Spelregels rolstoeluitleen fietsenstalling Smedestraat

 • De rolstoeluitleen is bedoeld voor inwoners van Haarlem die de binnenstad bezoeken én voor bezoekers van buiten Haarlem die een rolstoel nodig hebben.
 • Het lenen van een rolstoel is gratis.
 • Als borg vragen wij u om uw andere hulpmiddel, zoals een scootmobiel, achter te laten. Of om een borg van € 50 contant. Het is niet mogelijk om uw scootmobiel in de fietsenstalling op te laden.
 • Er is één slot met sleutel beschikbaar om uw rolstoel / scootmobiel vast te zetten die u als borg in de fietsenstalling achterlaat.
 • U kunt de rolstoel alleen overdag lenen. De rolstoel moet uiterlijk op het moment van sluiten van de fietsenstalling zijn ingeleverd. Als u de rolstoel niet op tijd inlevert, wordt een boete van € 0,70  per nacht in rekening gebracht. Kijk voor de openingstijden van de stalling op www.haarlem.nl/fietsenstallingen (onder het kopje fietsenstallingen Centrum).
 • De afmetingen van de leenrolstoel is 50 bij 67 cm (lengte maal breedte).
 • U kunt de rolstoel reserveren via telefoonnummer 023 5326624.
 • De rolstoel blijft gereserveerd tot een uur na het gereserveerde tijdstip.
 • Merkt u dat een rolstoel onderhoud nodig heeft? Geef dit dan door aan een medewerker van de fietsenstalling.
 • U moet zelf kunnen overstappen van scootmobiel of ander hulpmiddel naar de rolstoel. Medewerkers van de fietsenstalling kunnen u niet fysiek helpen / tillen.
 • Het gebruik van de rolstoel is volledig voor eigen risico. Schade aan de rolstoel of lichamelijk letsel komen voor rekening van de gebruiker. Dit staat in lid 3 van de ‘Algemene voorwaarden gebruik parkeergarages gemeente Haarlem d.d. juni 2005’. Lid 3 Aansprakelijkheid:
  De tussen partijen tot stand gekomen parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. De gemeente aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder of andere   inzittende van het motorvoertuig. De gemeente aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder of andere inzittende van het voertuig, alsmede terzake lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeergarage, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege grove nalatigheid van de gemeente en/of het personeel van de parkeergarages en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 • De gemeente, Spaarnelanden en Paswerk zijn niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan uw scootmobiel of andere hulpmiddelen die u tijdens het lenen van de rolstoel in de stalling als borg achterlaat.
 • Voordat u de rolstoel mee kunt nemen, moet u een formulier met de regels over het lenen van een rolstoel ondertekenen en inleveren bij een medewerker van de stalling.