Regelen bezoekersparkeren

Woont u in een gebied waar betaald moet worden voor het parkeren? Dan kunt u voor uw bezoek de regeling bezoekersparkeren aanvragen. Uw bezoek kan dan voordeliger parkeren in uw wijk.  

Bezoekersparkeren aanvragen of wijzigen U heeft uw DigiD inlogcode nodig voor het aanvragen of wijzigen

Hoe werkt de regeling bezoekersparkeren?

 • Elk huishouden met recht op een parkeervergunning kan bezoek voor een voordelige prijs laten parkeren.
 • Uw bezoek mag parkeren in de parkeerzone waar u woont.
 • In de binnenstad geldt de bezoekersregeling maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 23.00 uur. Op zaterdag geldt de bezoekersregeling niet.
 • In de avond en op zaterdag gelden in het centrum de standaard bedragen voor parkeren op straat. Er kan in die periode voordeliger geparkeerd worden in de parkeergarages.  
 • Na 23.00 uur en zondagochtend tot 13.00 uur kan het bezoek overal gratis parkeren.

Kosten

Bezoekerstarieven in het centrum

Dagen

 

Tijden

 

Uurtarief

 

Maandag t/m vrijdag

 

9.00 tot 17.00 uur

(daluren)

 

€ 0,12

 

Zondag

 

13.00 tot 23.00 uur

(piekuren)

 

€ 0,25

 

Straattarief in de zones Noord, Oost, Zuid en West

Dagen

 

Tijden

 

Uurtarief

 

Maandag t/m vrijdag

 

9.00 tot 17.00 uur

 

€ 0,12

 

 

17.00 tot 23.00 uur

€ 0,25

 

 

Na 23.00 uur

Gratis

Zaterdag

9.00 tot 23.00 uur

€ 0,25

 

 

Na 23.00 uur

Gratis

Zondag

Voor 13.00 uur

Gratis

 

13.00 tot 23.00 uur

€ 0,25

 • U betaalt per kwartier.
 • Er geldt een jaarlimiet voor het bezoekersparkeren. Voor adressen in het centrum is dat € 25. Dat is gelijk aan minimaal 100 uur parkeren per kalenderkaar. Voor de wijken rond het centrum is dat
  € 125. Dat is gelijk aan minimaal 500 uur parkeren per kalenderjaar.
 • Het is niet mogelijk uw bundel te verhogen.
 • U kunt de regeling bezoekersparkeren elk moment aanvragen. De jaarlimiet wordt berekend vanaf het moment dat u aanvraagt. De voorgaande maanden van dat jaar worden in mindering gebracht. Voorbeeld: Als u in april de regeling bezoekersparkeren aanvraagt, heeft u een jaarlimiet voor 9 maanden.

De facturatie gaat per € 25. Elke kwartaal wordt een factuur gestuurd als u meer dan € 25 heeft gebruikt. Gebruikt u minder dan € 25 per jaar? Dan krijgt u alleen aan het eind van het jaar een factuur.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven op het adres waarvoor u bezoekersparkeren aanvraagt.
 • De regeling bezoekersparkeren kan door 1 persoon per adres worden aangevraagd.
 • U kunt maximaal 1 regeling bezoekersparkeren aanvragen per adres.
 • Voor een aantal adressen in het parkeervergunningenbied is het niet mogelijk om bezoekersparkeren aan te vragen. Kijk voor de adressen op de pagina parkeervergunning inwoners.

Verhuizen

Als u verhuist, kunt u uw regeling bezoekersparkeren niet houden. Uw regeling bezoekersparkeren wordt niet automatisch stopgezet. U kunt uw regeling bezoekersparkeren zelf stopzetten via uw account. Verhuist u naar een adres waar u ook recht heeft op bezoekersparkeren? Dan vraagt u de regeling bezoekersparkeren opnieuw aan op uw nieuwe adres. Dit is mogelijk wanneer u staat ingeschreven op uw nieuwe adres.

De regeling bezoekersparkeren is al op uw adres aangevraagd. Wat kunt u doen?

Vraag bij uw medebewoners na of zij de regeling bezoekersparkeren al hebben aangevraagd. Hebben uw medebewoners de regeling niet aangevraagd? Stuur dan een e-mail naar bezoekersparkeren@haarlem.nl.

Aanmeldnummer en pincode kwijt?

Log in via de blauwe knop Bezoekersparkeren aanvragen of wijzigen bovenaan deze pagina. Zo kunt u een nieuw aanmeldnummer en een nieuwe pincode aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig. Ga in het menu naar tab wijzigen. Kies kopje Codes.  Klik dan op wijzigen. Klik vervolgens nogmaals op de blauwe knop wijzigen. U krijgt dan een nieuw aanmeldnummer en pincode. Het oude aanmeldnummer en de pincode kunt u niet meer te gebruiken.

Hoe kan ik de bezoekersregeling stopzetten?

U kunt de bezoekersregeling stopzetten via uw account. Om de regeling stop te zetten, moet u inloggen met uw DigiD. Als u geen DigiD heeft kunt u de bezoekersregeling parkeren ook stopzetten in de publiekshal van de gemeente Haarlem. U moet hiervoor wel een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Privacy

Gemeente Haarlem heeft bepaalde gegevens van u en uw bezoekers nodig. Wij vragen alleen om gegevens die nodig zijn en wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Welke gegevens heeft de gemeente nodig?

 • Gegevens van bewoner: burgerservicenummer (BSN) en een adrescode. Deze code verwijst naar de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit betekent dat er geen directe koppeling is met uw adresgegevens. En eventueel uw e-mailadres om bevestiging en meldingen te ontvangen. U bent niet verplicht uw e-mailadres door te geven.
 • Gegevens van bezoeker: kenteken.

Wat doet de gemeente met de gegevens?

Met de gegevens controleert de gemeente (Handhaving) of het kenteken of een auto is aangemeld en mag parkeren in de parkeerzone:

 • Als het kenteken is aangemeld, zoekt de gemeente nooit uit op welke naam het kenteken staat. De gemeente weet dus niet wie er bij u op bezoek komt.
 • Als blijkt dat een kenteken niet is aangemeld, schrijft Handhaving een parkeerboete (naheffing) uit. Dit geeft Handhaving door aan Cocensus. Deze organisatie int voor de gemeente de parkeerboetes. Cocensus zoekt een naam bij het kenteken, om de boete aan de juiste persoon te versturen. Ook in dit geval weet de gemeente dus niet wie er bij u op bezoek komt.

In welke systemen worden de gegevens opgeslagen?

 • De aangemelde kentekens worden opgeslagen in de beheeromgeving van de regeling bezoekersparkeren. Hierin wordt bijgehouden welke kentekens voor hoe lang zijn aangemeld. Met deze gegevens wordt de factuur gemaakt. Het moment waarop de factuur wordt opgemaakt kan per bewoner verschillen en daardoor verschilt het ook per bewoner hoe lang de gegevens bewaard blijven. Elk kwartaal wordt bekeken hoeveel u als bewoner heeft verbruikt. Om de administratieve kosten beperkt te houden, wordt de factuur pas daadwerkelijk opgemaakt als het om een bedrag van € 25 of hoger gaat of na een jaar als het onder dat bedrag blijft.

  Als de facturen worden verstuurd, verstrekt de gemeente de noodzakelijke gegevens aan Cocensus. Deze organisatie regelt voor de gemeente de facturering voor bezoekersparkeren. Als de factuur voor het laatste kwartaal door de bewoner is betaald, worden de kentekengegevens gewist.
 • De aangemelde kentekens worden ook opgeslagen in de parkeerrechtendatabase. Handhaving gebruikt dit systeem om kentekens en parkeerrechten te controleren. De gegevens worden hierin maximaal 4 maanden bewaard. In deze 4 maanden kan een eventuele parkeerboete (naheffing) worden verstuurd en is het mogelijk om bezwaar te maken. Maandelijks worden de gegevens gewist die op dat moment 3 maanden zijn opgeslagen.

Hoe kan ik bezoekers aanmelden zonder kenteken door te geven?

U kunt uw bezoekers ook aanmelden zonder het kenteken in te voeren. De auto van uw bezoeker is door Handhaving dan niet te herkennen. Dit betekent dat uw bezoeker een parkeerboete (naheffing) kan krijgen. Tegen deze boete kan uw bezoeker in bezwaar gaan. Als u kunt aantonen dat u wel op dat moment uw bezoeker had aangemeld, kan de boete vervallen (geseponeerd). Voor anoniem aanmelden vult u in de parkeerapp, op de website of bij de parkeerautomaat in het vakje ‘kenteken’ een X in.

Algemene privacyverklaring gemeente Haarlem

Contact

Vragen of opmerkingen over de regeling bezoekersparkeren kunt u doorgeven via parkeervergunningen@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Spreekuren Sociaal Wijkteams
U kunt ook langskomen bij een spreekuur van het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Een medewerker van het wijkteam kan u helpen bij de aanvraag. Of kan u ondersteunen bij contact met de gemeente. Kijk voor meer informatie over de spreekuren op www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locaties.