Referendum Maatregelen moderniseren parkeren

Op woensdag 19 juli 2017 is het referendum Maatregelen moderniseren parkeren gehouden. Stemgerechtigden brachten hun stem uit over de 19 maatregelen voor het moderniseren van parkeren. De referendumvraag was: “Bent u voor of tegen uitvoering van het pakket van 19 maatregelen voor het moderniseren van parkeren uit het raadsbesluit van 15 december 2016.” Er kon voor, tegen of blanco worden gestemd.

De uitslag van het referendum is geldig als minimaal 30 procent van de mensen die hun stem mogen uitbrengen dat doen. Alle voor, tegen én blanco stemmen tellen mee voor het opkomstpercentage. De uitslag is een advies aan gemeenteraad. De gemeenteraad neemt na het referendum een definitief besluit over het wel of niet invoeren van het pakket van maatregelen. De referendumcommissie houdt toezicht op het hele proces.

Op 21 juli 2017 om 10.00 uur is de definitieve uitslag van het referendum vastgesteld. Van de stemgerechtigde Haarlemmers van 16 jaar en ouder heeft 18,5% zijn stem uitgebracht. Dat betekent dat de uitslag van het referendum niet geldig is. Van het aantal uitgebrachte stemmen heeft 83,5% van de stemmers tegen gestemd, 16,1% voor, 0,33% was blanco en 0,27% van de stemmen was ongeldig.

Parkeermaatregelen

Uitslag referendum

Raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren

Binnenstad, zone B

Binnenstad (zone B)

 • Het tarief voor de parkeervergunning voor bewoners gaat van € 204,60 naar € 183,40.
 • In de binnenstad gaan de tarieven voor parkeren op straat van € 4,10 naar € 4,50 per uur.
 • Op zondag worden parkeertijden ingevoerd van 13.00 tot 23.00 uur.
 • Het wordt niet langer mogelijk om op hetzelfde adres én een bedrijfsvergunning én een bewonersvergunning te hebben. De bestemming van de locatie bepaalt welke vergunning kan worden aangevraagd.
 • Als proef krijgen (maximaal) 225 bewoners uit de binnenstad de mogelijkheid om een bewonersabonnement in een parkeergarage in de binnenstad aan te schaffen (met uitzondering van de Appelaar). Deze bewoners komen dan niet meer in aanmerking voor een vergunning parkeren op straat. Het tarief voor dit bewonersabonnement is nog niet bekend.
 • Voor de bewoners van de binnenstad komt er een (beperkte) bezoekersregeling. Er komt één eurobundel per jaar beschikbaar van € 25. Hiermee kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur geparkeerd worden. En op zondagen van 13.00 tot 23.00 uur. De kosten doordeweeks zijn per auto € 0,12 per uur, ruim 200 bezoekuren. Op zondag is het tarief per auto € 0,25 per uur, dat is maximaal 100 bezoekuren. Bezoek aan- en afmelden kan via inbellen met een telefoon en via internet (dus met pc, tablet en smartphone).
 • Als iemand kan parkeren op eigen terrein, is er geen recht op een parkeervergunning.
 • Als de parkeerdruk verder toeneemt, komt in de toekomst een wachtlijst voor nieuwe vergunningen in de binnenstad.

Kaart met zone B en zone C (pdf, 3 MB)

Parkeerzone binnenstad is aangegeven in blauw.

Wijken rond de binnenstad (=zone C) zijn per stadsdeel aangegeven: geel = zuid, paars = noord, rood = west, groen = oost, wit / geen kleur = vrij parkeren gebied.

Wijken rond de binnenstad, zone C

Wijken rond de binnenstad (zone C)

 • Het tarief voor de eerste parkeervergunning gaat van € 120,20 naar € 99 per jaar. Het tarief voor de tweede parkeervergunning gaat van € 326,64 naar € 376,64 per jaar. De derde (en volgende) parkeervergunning verdwijnt via een uitsterfregeling.
 • In de wijken om de binnenstad gaan de tarieven van € 2,75 naar € 3,25 per uur. De prijs van een dagkaart voor garage de Dreef gaat van € 25,- naar € 12,50.
  Bij de winkelstrips Cronjé, Kleverparkweg en Zijlweg wordt een stop & shop tarief ingevoerd. Als niet langer dan 30 minuten wordt geparkeerd, is het tarief € 0,50. Bij langere parkeertijden geldt het normale tarief.
 • De parkeertijden in het vergunningengebied worden uitgebreid van dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur naar dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur. Op zondag worden parkeertijden ingevoerd van 13.00 tot 23.00 uur.
 • Naast parkeren met vergunning wordt ook betaald parkeren ingevoerd. Verspreid in de wijk komen parkeerautomaten te staan. Bezoekers kunnen tegen betaling maximaal 1 uur in het gebied parkeren. Bezoekers van bewoners kunnen zo lang staan als gewenst, zolang het saldo van de bezoekersregeling voldoende is.
 • De papieren bezoekersschijf wordt vervangen door een bezoekersregeling. Bewoners kunnen bezoek aan- en afmelden via inbellen met een telefoon of via internet (dus via mobiel, tablet of pc). Bewoners kunnen meerdere kentekens tegelijk aanmelden.
 • Bij gebruik van de bezoekersregeling op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur zijn de kosten € 0,12 per uur, per auto. Bij gebruik in de avonduren en in het weekend is het uurtarief € 0,25 per auto. Na 23.00 uur en op zondag tot 13.00 uur is parkeren gratis. Bewoners kunnen maximaal vijf bundels van € 25 aanschaffen. Dit betekent ruim 1000 bezoekuren overdag en tot 500 bezoekuren in de avond en weekeinden. Mantelzorgers kunnen, onder voorwaarden, in de nieuwe bezoekersregeling (deels) gratis parkeren. Het hangt ervan af hoeveel en op welke tijden een bewoner bezoek ontvangt of de kosten bij de bezoekersregeling hoger of lager zijn vergeleken met de kosten van de papieren schijf.
 • Het wordt niet langer mogelijk om op hetzelfde adres een bedrijfsvergunning én een bewonersvergunning te hebben. De bestemming van de locatie bepaalt welke vergunning kan worden aangevraagd.
 • Bewoners van de wijken rond de binnenstad krijgen de mogelijkheid om, tegen gelijk tarief, hun parkeervergunning in te ruilen voor een parkeerplek in de parkeergarages de Dreef of de Cronjé.
 • Als iemand kan parkeren op eigen terrein, is het niet langer mogelijk om een eerste parkeervergunning aan te vragen. Het aanvragen van een tweede parkeervergunning blijft wel mogelijk.
 • Er komt in de toekomst een wachtlijst voor nieuwe tweede vergunningen in de wijken om de binnenstad als de parkeerdruk verder toeneemt.

Kaart met zone C en zone B (pdf, 3 MB)

Wijken rond de binnenstad (=zone C) zijn per stadsdeel aangegeven: geel = zuid, paars = noord, rood = west, groen = oost, wit / geen kleur = vrij parkeren gebied.

Parkeerzone binnenstad is aangegeven in blauw.

Schalkwijk, zone S

Schalkwijk (zone S)

 • Het tarief voor de parkeervergunning voor bewoners gaat van € 204,60 naar € 183,40. (Bewoners van de flat aan de Costa del Sol blijven in aanmerking komen voor deze parkeervergunning.)

Voor Schalkwijk zijn er geen andere veranderingen opgenomen in het pakket van maatregelen. 

Kaart met zone S (pdf, 1 MB)

Parkeerzone Schalkwijk is aangegeven met geel (winkelcentrum Schalwijk), wit / geen kleur = vrij parkeren gebied.

Vrij parkeren gebied

Vrij parkeren gebied

 • Het uitbreiden van het gebied gereguleerd parkeren kan voortaan op wijkniveau en ook op het niveau van een logisch cluster van een aantal bij elkaar horende straten plaatsvinden. Als uit parkeerdrukmetingen blijkt dat de parkeerdruk hoger is dan 85 procent, dan kan de gemeente onder de bewoners een enquête over het uitbreiden van het gebied uitschrijven. Voorwaarde blijft, dat meer dan 50 procent van de bewoners bij de enquête moet instemmen met de invoering van gereguleerd parkeren.
 • Voor het gebied waarin vrij parkeren geldt, zijn er geen andere veranderingen opgenomen in het pakket van maatregelen.

Kaart Vrij parkeren (pdf, 3 MB) Op kaart is het Vrij parkeren gebied grijs/donker aangegeven.

De parkeerzones B en C zijn wit / licht aangegeven.

Algemene maatregelen

Algemene maatregelen

 • De bebording en markering op de weg worden aangepast.
 • Er wordt extra handhaving ingezet om parkeeroverlast te voorkomen.
 • Het wordt mogelijk gemaakt dat parkeerproducten op een digitale manier direct aangeschaft, gewijzigd en geannuleerd kunnen worden.
 • Het aantal verschillende vergunningen omlaag brengen en het opstellen van duidelijke regels wie voor welke vergunning in aanmerking komt.

Folder met korte beschrijving van de maatregelen per gebied