Reclamevergunning

Een vergunning voor vaste reclame-uitingen en lichtreclame vraagt u aan via het omgevingsloket. Let op: Kies tijdens de aanvraag voor de optie 'bouwen' en niet voor 'reclame'. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Voorwaarden

  • Gevelreclame moet in maat, vorm, kleur, sfeer en plaats passen bij de omgeving en de architectonische kwaliteit van het pand
  • Reclame-objecten moeten aan technische en constructieve eisen voldoen, gemaakt zijn van duurzaam materiaal en goed onderhouden worden
  • Bij de beoordeling van de reclame-aanvraag wordt gelet op het gebied waarin de reclame-uiting wordt geplaatst. Denk aan winkelgebieden, woongebieden en bedrijvengebieden
  • In het beschermd stadsgezicht zijn lichtbakken verboden. Er geldt een overgangstermijn voor bestaande lichtbakken
  • Voor tijdelijke makelaars- en projectborden in de binnenstad gelden regels voor de maximale afmeting en tijdsduur.

Voor het plaatsen van een sandwichbord voor uw winkel geldt het reclame- en uitstallingenbeleid 2013.

Uitstallingen en reclame

Kosten

U betaalt altijd 2,5% van de bouwkosten met een minimumbedrag van € 144.

De kosten (leges) worden berekend over de bouwkosten. Dit is inclusief btw. Bij de aanvraag moet u de geschatte bouwkosten exclusief btw opgeven. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de offerte van de aannemer. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist.

Precariobelasting

U betaalt jaarlijks precariobelasting voor het hebben van reclamevoorwerpen op of boven gemeentegrond. Op de website van Cocensus leest u meer over Precariobelasting.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen
  • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
  • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
  • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen
  • Het besluit wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Mededelingen

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken

Eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen worden in de reguliere procedure in maximaal 8 weken afgehandeld. Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch de vergunning. Dit heet een vergunning van rechtswege.

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht wordt belemmerd of hun privacy wordt geschaad. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Meer informatie

Heeft u de informatie die u zocht niet gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@haarlem.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)