Rattenoverlast

Ratten zijn dol op allerlei voedsel en afval dat mensen in en rond het huis hebben liggen. Ook zwerfafval dat op straat wordt achtergelaten trekt ratten aan. Daarnaast kan het voeren van vogels op straat ratten aantrekken. Ratten kunnen gebruik maken van rioolbuizen als transportroute. Bovendien kunnen ze al door zeer smalle kiertjes huizen binnenkomen. Naast bestrijding kunt u ook zelf wat doen om de kans op rattenoverlast kleiner te maken of om bestaande overlast te verminderen.

 

Ratten herkennen en overlast voorkomen

Bestrijding van ratten

Structurele overlast

Meer informatie