Raaks III Nieuwe woningen en fietsenstalling

In 2019 start de ontwikkelaar HBB Groep met de bouw van 31 appartementen, 3 herenhuizen en een ondergrondse fietsenstalling voor 950 fietsen in het centrum van Haarlem. Dit is de laatste fase van de ontwikkeling van het Raaksgebied. Daarna wordt het openbaar gebied rondom de gebouwen opnieuw aangelegd.

Actueel

HBB is bezig met het bouwen van de appartementen en herenhuizen. De basis voor de fietsenkelder staat inmiddels. De resterende bouwperiode is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden en duurt naar verwachting tot 2022.

Planning

Op het bouwterrein heeft een oude school, de HBS-A, gestaan. Met de sloop van dit gebouw is waarschijnlijk niet alles uit de ondergrond verwijderd. Er kunnen nog obstakels zoals oude funderingen en puin in de ondergrond aanwezig zijn. Hierdoor kan de planning nog wijzigen.

  • 2019
    start bouw fietsenkelder en woningen
  • 2022
    oplevering woningen en start aanleg openbaar gebied

Werkzaamheden

Werktijden

Op de bouwplaats wordt gewerkt op de doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur en mogelijk op zaterdag. Wanneer het noodzakelijk is om buiten deze tijden te werken worden bewoners geïnformeerd.

Bouwplaats en verkeer

De bouwplaats wordt afgeschermd door middel van hekken. De bouwplaats is niet toegankelijk voor onbevoegden. De inrichting van de bouwplaats, het plaatsen van de hekken en de nodige verkeersomleidingsroute is afgestemd met de Gemeente Haarlem.

Container Jopenkerk

De bestaande berging voor de containers van de Jopenkerk wordt afgebroken en tijdens de werkzaamheden deels teruggeplaatst achter de Jopenkerk. De containers van de Jopenkerk worden in de berging geplaatst om eventuele geluidsoverlast en hinder van vogels en ongedierte te beperken.  Er komt uiteindelijk een inpandige containerruimte voor de Jopenkerk in gebouw De Veste.

Bouwketen

De bouwketen staan tegen de containerruimte van de Jopenkerk aan. Eerst staat er een keet van 1 verdieping. Na een aantal maanden komt er een keet van 2 verdiepingen. Om inkijk vanuit de keten naar de omliggende woningen te beperken, worden de ramen van de keten aan de zijkant gesloten.

Contact

Procesmanager van de gemeente Haarlem is de heer I. Dijk. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Voor informatie over Raaks III staat op www.raaks3.nl.