Raaks herontwikkeling

De Raaks is een nieuw deel van het centrum van Haarlem. De herontwikkeling van de Raaks bestaat uit 3 fasen waarvan er 2 zijn afgerond. Er is al een grote parkeergarage, stadskantoor, horeca en bioscoop gerealiseerd. Raaks trekt veel bezoekers en is een druk en populair gebied van de stad geworden. Raaks fase 3 betreft de verkoop van de laatste kavel voor het project Raaks.

Actueel

Het laatste deel van Raaks (fase 3) is verkocht aan ontwikkelaar HBB Groep, inclusief een bouwopdracht voor een (ondergrondse) openbare fietsenstalling en de inrichting van het openbaar gebied.

Achtergrond

In januari 2016 startte de gemeente met het opstellen van een begroting (grondexploitatie) om de grondkosten en grondopbrengsten van het ontwikkelingsplan in beeld te brengen.

Het doel van het college van burgemeester en wethouders is dat dit deel van de binnenstad tot ontwikkeling komt en het project Raaks daarmee wordt afgerond. De verschillende doelstellingen zijn

  • De bouw van woningen (appartementen)
  • De bouw van een openbare (deels ondergrondse) fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen
  • Bodemsanering plangebied
  • Bouw- en woonrijp maken plangebied
  • Inrichting van de openbare ruimte

Inloopbijeenkomst 22 november

Donderdag 22 november 2018 organiseert HBB Groep en gemeente Haarlem een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van het laatste deel van het Raaksgebied. De bijeenkomst is van 18.00 uur tot 20.00 uur en vindt plaats in het stadskantoor van de gemeente aan de Gedempte Oude Gracht 2.

Lees meer in het nieuwsbericht.

Contact

Procesmanager van de gemeente Haarlem is de heer I. Dijk. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

U kunt www.facebook.com/raaks3 van HBB Groep volgen voor het meest actuele nieuws.