Project Pasteur

De bestaande 84 woningen in het gebied tussen de Louis Pasteurstraat en Roordastraat van ElanWonen worden gesloopt en vervangen door circa 150 nieuwe woningen. Er worden verschillende woningtypes gerealiseerd waarvan het merendeel in de sociale huur. In het plan is de gemeentelijke locatie (tijdelijke ZOED) op de hoek van de Louis Pasteurstraat en Floris van Adrichemlaan meegenomen. Er is veel aandacht voor het behoud van het bestaande groen en de aansluiting op de nieuwe ontwikkelingen in de Poort van Boerhaave (herontwikkeling Damiatelocatie en Sint Jacob.)

Actueel

Planning

Inspraak en meedoen

Projectpartners

Contact