Professor Eijkmanlaan - Herinrichting

De Professor Eijkmanlaan is in slechte staat. Door de weg opnieuw in te richten, vindt een verbetering van de leefomgeving plaats. We pakken meteen werkzaamheden aan het riool mee, zoals ontkoppeling. Overige onderhoudsopgaves voor groen, verkeersregelinstallatie (stoplichten) en de verlichting pakken we ook aan. Zo krijgt de weg een klimaatadaptieve inrichting en een betere groene omgeving.  

Actueel

Project

Planning

Contact

Afbeelding waarop de locatie van de werkzaamheden beschreven staat. De gehele Professor Eijkmanlaan in Boerhaavewijk Schalkwijk is gearceerd.
Groot onderhoud werkzaamheden betreft de hele straat van Professor Eijkmanlaan in Boerhaavewijk Schalkwijk