Professor Donderslaan parkeeroplossing

De Lidl in Schalkwijk aan de Professor Donderslaan is in 2016 vernieuwd en trekt veel publiek. Er blijkt een groot tekort aan parkeerplaatsen wat veel overlast veroorzaakt in de omgeving en de Edward Jennerstraat. Er zijn veel klachten binnengekomen en handhavend optreden en tijdelijke maatregelen hebben onvoldoende effect. Daarom is er een structurele aanpassing van de openbare ruimte bedacht met 35 extra parkeervakken.  

Actueel

Samen met belanghebbenden en de Lidl is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt waarbij 35 extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Hiermee wordt ook de verkeersveiligheid aan de Professor Donderslaan verbeterd. Het VO heeft ter inzage gelegen en de inspraakreacties zijn, waar mogelijk, verwerkt in het Definitief Ontwerp (DO). Het DO wordt in augustus aan het Burgemeester en Wethouders voorgelegd om te worden vastgesteld.

Voorlopig Ontwerp Professor Donderslaan parkeeroplossing (pdf)

Vervolg

Na vaststelling van het Definitief Ontwerp wordt de aangepaste tekening op deze website geplaatst. De uitvoering is gepland in september en oktober. Omwonenden ontvangen voorafgaand aan de uitvoering een brief met meer informatie over de uitvoering en de bereikbaarheid van hun woning.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem via het algemene nummer 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl