Professor Donderslaan parkeeroplossing

De Lidl in Schalkwijk aan de Professor Donderslaan is in 2016 vernieuwd en trekt veel publiek. Er blijkt een groot tekort aan parkeerplaatsen wat veel overlast veroorzaakt in de omgeving en de Edward Jennerstraat. Er zijn veel klachten zijn binnengekomen en handhavend optreden en tijdelijke maatregelen hebben onvoldoende effect. Daarom is er een structurele aanpassing van de openbare ruimte bedacht met 35 extra parkeervakken.  

Actueel

Samen met belanghebbenden en de Lidl is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt waarbij extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Het doel is om 35 extra parkeervakken te creëren en de verkeersveiligheid aan de Professor Donderslaan te verbeteren. De gemeente wil graag weten wat omwonenden en belanghebbenden van dit ontwerp vinden. Daarom is het VO op 27 juni vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn eindigt op 8 augustus.

Inspraak en meedoen

Samen met belanghebbenden en de Lidl is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt waarbij extra parkeerplaatsen worden aangelegd. De gemeente wil graag weten wat omwonenden en belanghebbenden van dit ontwerp vinden. Daarom is het VO op 27 juni vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn eindigt op 8 augustus.

U kunt reageren op het ontwerp per e-mail via schalkwijk@haarlem.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie parkeeroplossing professor Donderslaan’ of per brief via gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag.

Tijdens de inspraak mag iedereen zijn reactie geven op het VO.

Voorlopig Ontwerp Professor Donderslaan parkeeroplossing (pdf)

U kunt het ontwerp ook komen bekijken in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u de stukken inzien op afspraak.

Vervolg

Na afloop van de inspraakperiode worden alle inspraakreacties afgewogen en eventueel verwerkt in het definitieve ontwerp. Indieners van inspraakreacties krijgen hierover bericht. Het definitieve ontwerp kunt u dan ook inzien op de website.

 

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem via het algemene nummer 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl