Prinses Beatrixplein vernieuwing

Het Prinses Beatrixplein in Haarlem Oost is na 60 jaar toe aan vernieuwing. Het plein en de voorzieningen aan de Prins Bernhardlaan zijn belangrijk voor de buurt en moeten dat in de toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer en gemeente Haarlem willen daarom onderzoeken hoe het goede te houden, het verouderde te vernieuwen en hoe woningen bijgebouwd kunnen worden. 

Actueel

De gemeente heeft samen met Dreef Beheer en Pré Wonen een startnotitie opgesteld voor de ontwikkeling van het Prinses Beatrixplein en omgeving. Er is ook meegedacht door de buurt. De gemeenteraad heeft de startnotitie op 23 april vastgesteld. De notitie geeft de grenzen en uitgangspunten voor het project aan. De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling wordt nu nader onderzocht. En er wordt een stedenbouwkundig programma van eisen gemaakt.  

Planning

Volgt binnenkort.
 

Inspraak en meedoen

De grondeigenaren in het gebied en de gemeente maakten op 27 november kennis met de buurt tijdens een inloopavond in de aula van de Internationale Talenklas (ITK). De input die op die avond is opgehaald wordt meegenomen in het onderzoek naar de herontwikkeling van het Prinses Beatrixplein en omgeving.

Projectpartners

Dreef Beheer (eigenaar locatie DekaMarkt)
Pré Wonen (eigenaar locatie winkels en woningen boven de winkels op het Prinses Beatrixplein)

Achtergrond

Het Prinses Beatrixplein is na 60 jaar toe aan vernieuwing. Dreef Beheer en Pré Wonen hebben aangegeven dat zij kansen zien voor de herontwikkeling van het plein en de omgeving. Hiervoor zoeken zij de samenwerking met de gemeente Haarlem. De gemeente vindt het voorstel tot vernieuwing van het gebied interessant en wil daarom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Het plein en de voorzieningen aan de Prins Bernhardlaan zijn belangrijk voor de buurt en moeten dat in de toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer en gemeente Haarlem willen daarom het goede houden, het verouderde vernieuwen en woningen bijbouwen. De partijen willen dat er een vernieuwd gebied ontstaat waar verschillende functies een plek krijgen. Bijvoorbeeld een nieuw winkelplein, uitbreiding van de supermarkt, behoud van sociale en maatschappelijke organisaties, nieuwe woningen en ruimte voor onderwijshuisvesting. Ook de openbare ruimte wordt aangepakt.

Contact

Vragen over dit project? U kunt contact opnemen met Marjolein Thon, procesmanager bij de gemeente Haarlem, via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.