Prinses Beatrixplein vernieuwing

Het Prinses Beatrixplein in Haarlem Oost is na 60 jaar toe aan vernieuwing. Het plein en de voorzieningen aan de Prins Bernhardlaan zijn belangrijk voor de buurt en moeten dat in de toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer en gemeente Haarlem willen daarom onderzoeken hoe het goede te houden, het verouderde te vernieuwen en hoe woningen bijgebouwd kunnen worden. 

Actueel

De gemeente heeft kort geleden samen met Dreef Beheer en Pré Wonen een startnotitie opgesteld voor de ontwikkeling van het Prinses Beatrixplein en omgeving. Er is ook meegedacht door de buurt. De startnotitie geeft de grenzen en uitgangspunten voor het project aan. De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling wordt dan nader onderzocht. En er komt een stedenbouwkundig programma van eisen tot stand. Als de gemeenteraad instemt met de startnotitie kan het project verder uitgewerkt worden.

Op dinsdag 3 maart is de startnotitie behandeld in het college van burgemeester en wethouders. Deze startnotitie is voor behandeling doorgestuurd naar de raadscommissie Ontwikkeling.
De raadscommissie Ontwikkeling behandelt de startnotitie in haar vergadering van 2 april 2020. Dat is het moment dat bewoners kunnen inspreken. Aanmelden gaat via griffiebureau@haarlem.nl. De vergadering begint om 17.00 uur op het stadhuis aan de Grote Markt. Een week voor de vergadering is vindt u het tijdstip van behandeling op de website gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen

De gemeenteraadcommissie buigt zich na de raadscommissie Ontwikkeling op donderdag 23 april over de startnotitie.

Planning

2 april 2020 behandeling startnotitie in de commissie ontwikkeling
23 april 2020 behandeling startnotitie in de gemeenteraad
 

Inspraak en meedoen

De grondeigenaren in het gebied en de gemeente maakten op 27 november kennis met de buurt tijdens een inloopavond in de aula van de Internationale Talenklas (ITK). De input die op die avond is opgehaald wordt meegenomen in het onderzoek naar de herontwikkeling van het Prinses Beatrixplein en omgeving.

Projectpartners

Dreef Beheer (eigenaar locatie DekaMarkt)
Pré Wonen (eigenaar locatie winkels en woningen boven de winkels op het Prinses Beatrixplein)

Achtergrond

Het Prinses Beatrixplein is na 60 jaar toe aan vernieuwing. Dreef Beheer en Pré Wonen hebben aangegeven dat zij kansen zien voor de herontwikkeling van het plein en de omgeving. Hiervoor zoeken zij de samenwerking met de gemeente Haarlem. De gemeente vindt het voorstel tot vernieuwing van het gebied interessant en wil daarom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Het plein en de voorzieningen aan de Prins Bernhardlaan zijn belangrijk voor de buurt en moeten dat in de toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer en gemeente Haarlem willen daarom het goede houden, het verouderde vernieuwen en woningen bijbouwen. De partijen willen dat er een vernieuwd gebied ontstaat waar verschillende functies een plek krijgen. Bijvoorbeeld een nieuw winkelplein, uitbreiding van de supermarkt, behoud van sociale en maatschappelijke organisaties, nieuwe woningen en ruimte voor onderwijshuisvesting. Ook de openbare ruimte wordt aangepakt.

Contact

Vragen over dit project? U kunt contact opnemen met Marjolein Thon, procesmanager bij de gemeente Haarlem, via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.