Prinses Beatrixplein vernieuwing

Het Prinses Beatrixplein in Haarlem Oost is na 60 jaar toe aan vernieuwing. Het plein en de voorzieningen zijn belangrijk voor de buurt en moeten dat in de toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer en gemeente Haarlem hebben onderzocht hoe het Prinses Beatrixplein het hart van Parkwijk kan blijven en tegelijkertijd met de omgeving kan meegroeien. De ontwikkeling van het gebied draagt bij aan de woningbouwbehoefte van Haarlem. En biedt kansen om de leefbaarheid en voorzieningen in de omgeving te verbeteren.

Het Ontwerp-Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het Prinses Beatrixplein en omgeving is openbaar. U kunt het digitaal, maar ook bij de publiekshal in het gemeentehuis inzien. In het Ontwerp-SPvE staat welke randvoorwaarden, eisen en wensen de gemeente stelt aan de ontwikkeling van het Beatrixplein en omgeving.

Bekijk het Ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Inspraak en meedoen

Actueel

Achtergrond

Planning

Projectpartners

Documenten

Contact