Prins Hendrikstraat - hotelontwikkeling

De ontwikkelaar Cobraspen heeft plannen om de voormalig meisjesschool aan Prins Hendrikstraat 1 te ontwikkelen tot hotel. Het plan is om een hotel te maken van 4-sterren niveau met een bar/restaurant.

Actueel

De gemeenteraad wordt met een startnotitie geïnformeerd over de uitgangspunten voor deze hotelontwikkeling. Bekijk de startnotitie onder agendapunt 15 van de besluitenlijst van BenW van 25 februari 2020.

Vergunning

De gemeente heeft in eerste instantie positief gereageerd op het idee van Cobraspen voor de locatie Prins Hendrikstraat. Voor dit project wordt onderzocht onder welke voorwaarden de gemeente mee wil werken aan de ontwikkeling. Deze voorwaarden worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Cobraspen moet vervolgens voor de plannen een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dan wordt nog getoetst of het plan aan de wet- en regelgeving voldoet.

Bekijk de huidige bestemmingsplannen.

Hotelbeleid

Lees meer in het nieuwsbericht van 11 december 2019 over het nieuwe hotelbeleid.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de procesmanager Hanneke Beelen via het telefoonnummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.