Phoenixstraat gymzaal

Basisschool De Kring heeft een nieuwe gymzaal nodig. Op dit moment maakt de school gebruik van de Beijneshal. Deze sporthal wordt echter gesloopt. De gemeente heeft daarom besloten om een nieuwe gymzaal te laten bouwen aan de Phoenixstraat.

Planning

  • Begin 2019: Opstellen van een massastudie
  • September 2019: Presentatie ideeën architect
  • Oktober 2019: Presentatie van het voorlopig ontwerp
  • November 2019: Vaststellen definitief ontwerp
  • Eind 2019: Bouwvoorbereidingen, bouwaanvraag- en vergunning
  • Juni 2020: Start bouw
  • 2021: Opleveren gymzaal

Ontwerp

In september is een bewonersbijeenkomst georganiseerd waarbij omwonenden konden reageren op de ideeën van de architect. De architect presenteerde de massastudie die het best op het kavel past. Hiervan heeft hij ook een profielschets gemaakt. Daarin ziet u een doorsnede van de gymzaal. En het profiel vanuit het gezichtspunt van verschillende straten. 

Deze inbreng wordt meegenomen in het voorlopig ontwerp van het gebouw. Er waren vragen over lichtinval, geluidsoverlast, inkijk en de achtergevel. U vindt hier het verslag van de bijeenkomst. In oktober wordt het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd. De opmerkingen op het voorlopig ontwerp worden waar mogelijk verwerkt. Dan wordt het ontwerp definitief en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

Het voorlopig ontwerp wordt ook voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK).

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager Ivar Dijk via het algemene telefoonnummer 14 023 of via centrum@haarlem.nl.