Phoenixstraat gymzaal

De gemeente bouwt een nieuwe gymzaal voor Basisschool De Kring. Op dit moment maakt de school gebruik van de Beijneshal. Deze sporthal wordt echter gesloopt. De nieuwe gymzaal komt in de Phoenixstraat.

Planning

  • Begin 2019: Opstellen van een massastudie
  • September 2019: Presentatie ideeën architect
  • November 2019: Presentatie van het voorlopig ontwerp
  • December 2019: Vaststellen definitief ontwerp
  • Eind 2019: Bouwvoorbereidingen, bouwaanvraag- en vergunning
  • Eerste kwartaal 2020: Aanbestedingsprocedure aannemer
  • Juni 2020: Start bouw
  • Augustus 2020: Start bouw
  • Augustus 2021: Oplevering gebouw
  • Najaar 2021: Gymzaal wordt in gebruik genomen

Ontwerp

Het voorlopige ontwerp van MB architecten is november 2019 gepresenteerd aan de omwonenden. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft het ontwerp goedgekeurd. Lees het verslag van de bijeenkomst.

Bekijk de voorgevel, achtergevel en zijgevel van de gymzaal en de gehele presentatie (pdf 4MB) van de architect

Het definitieve ontwerp is gereed. De omgevingsvergunning is in het voorjaar van 2020 verleend.

Besluit Vrijgeven krediet nieuwbouw gymzaal Phoenixstraat (onder agendapunt 6)

Participatie

In september 2019 is een bewonersbijeenkomst georganiseerd waar omwonenden konden reageren op de ideeën van de architect. Deze inbreng werd meegenomen in het ontwerp van het gebouw. Er waren vragen over lichtinval, geluidsoverlast, inkijk en de achtergevel. U vindt hier het verslag van de bijeenkomst van september.

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager Ivar Dijk via het algemene telefoonnummer 14 023 of via centrum@haarlem.nl.