Periodieke verklaring

U hebt een uitkering. En u krijgt andere inkomsten. Bijvoorbeeld salaris van een (tijdelijke) baan. Of u krijgt geld voor vrijwilligerswerk.

U meldt op het formulier Periodieke Verklaring wat uw andere inkomsten zijn en wat belangrijke veranderingen in uw situatie zijn.

U logt in met uw DigiD voor het invullen van de Periodieke Verklaring.

U voegt uw loonstrook of andere belangrijke documenten bij de Periodieke Verklaring.

U vult de Periodieke Verklaring elke maand online in. Dat moet voor de 15e dag van de maand.

U kunt vragen stellen over de Periodieke Verklaring aan uw klantmanager of het Sociaalwijkteam. 

Contact met de afdeling Werk en Inkomen
Locaties van het Sociaal Wijkteam

Op tijd en compleet inleveren

Als u niet voor de 15e dag van de maand de Periodieke Verklaring compleet inlevert, dan kunt u problemen krijgen met uw uitkering.

Online invullen Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig

Voorwaarden

Uiterste inleverdatum

Uitkeringspartner

Woonsituatie

Werk en inkomsten

Vermogen

Uitbetaaldata uitkering

Onafhankelijke cliëntondersteuning