Paul Krugerkade woningbouw

De voormalige broodfabriek van Quality Bakers aan de Paul Krugerkade 8 is door vastgoedontwikkelaar Hoorne Vastgoed gekocht. Hoorne Vastgoed is ook eigenaar van het aangrenzende winkelcentrum Spaarneboog. Door de aankoop van het complex van Quality Bakers kunnen de projecten goed op elkaar worden afgestemd.

Actueel

Hoorne Vastgoed wilde in april 2020 een bewonersbijeenkomst organiseren. Dit zou de start zijn van het participatietraject waarbij de ontwikkelaar met omwonenden in gesprek zou gaan. Door de coronamaatregelen is dit uitgesteld. Hoorne Vastgoed heeft communicatieadviesbureau De Wijde Blik aangetrokken voor de begeleiding bij het participatietraject.

Ondertussen onderzoekt de stedenbouwkundige van Hoorne Vastgoed met de stedenbouwkundige van de gemeente aan welke voorwaarden de plannen moeten voldoen, zoals de maximale hoogte en het bouwvolume. Dit wordt vastgelegd in een zogenoemde ‘nota van uitgangspunten’. Deze nota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Na een akkoord is dat de basis waarop de ontwikkelaar de plannen verder kan uitwerken. Daarna wordt de buurt betrokken. Dit is naar verwachting na de zomervakantie van 2020. Omwonenden ontvangen hierover tegen die tijd een uitnodiging.

Documenten

Dit project ligt in de ontwikkelzone Spaarndamseweg. Op 30 januari 2020 is de ontwikkelvisie voor deze zone vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk meer informatie over de ontwikkelvisie Spaarndamseweg.

Contact

Contact Hoorne Vastgoed

Kijk voor meer informatie op de website van de ontwikkelaar: www.vernieuwingspaarneboog.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat de ontwikkelaar u op de hoogte kan houden. Mocht u vragen hebben, mail dan naar info@vernieuwingspaarneboog.nl.

Contact gemeente

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer J. Koster. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.