Paspoort

Voor een paspoort moet u 2 keer persoonlijk naar de publiekshal van de gemeente komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Vraagt u een paspoort aan voor uw kind, dan moet ook uw kind aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het ophalen. Voor de aanvraag kunt u direct online een afspraak maken. De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Houdt rekening met wachttijden als u tussen 9.00 en 11.00 uur naar de publiekshal komt.

U kunt uw paspoort 5 werkdagen na de aanvraag ophalen tussen 9.00 en 16.00 uur (op donderdag tussen 9.00 en 20.00 uur). U kunt ook bij de aanvraag uw mobiele telefoonnummer doorgeven, dan ontvangt u een sms als uw paspoort binnen is. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Afspraak maken Als u een afspraak maakt hoeft u niet te wachten

Meenemen

 • Een recente kleurenpasfoto, bij voorkeur gemaakt door een erkende fotograaf. Aan de foto worden strenge eisen (Rijksoverheid.nl) gesteld.
  In de publiekshal staat een pasfotoautomaat. De automaat accepteert gepast contant geld (6 euro) of pin. Wilt u gebruik maken van deze automaat? Maak de pasfoto dan voor uw afspraak. De automaat is niet geschikt voor het maken van foto's van kinderen.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ook als ze niet meer geldig zijn. Alleen als u geen oud reisdocument in uw bezit heeft, kunt u zich legitimeren met uw rijbewijs.
 • Paspoort voor kind: kinderen die zelfstandig een paspoort aanvragen, moeten bij hun aanvraag de ingevulde toestemmingsverklaring én een geldig legitimatiebewijs van beide ouders meenemen. Als de ouders meekomen, kunnen ze de toestemmingsverklaring ook aan de balie invullen. De ouders moeten dan wel hun geldig legitimatiebewijs meenemen
 • Vreemdelingenpaspoort: uw geldige verblijfsvergunning. U moet aantonen dat u niet in uw eigen land een paspoort kunt aanvragen, of dat redelijkerwijs niet van u kan worden verwacht dat u in een ander land een paspoort aanvraagt
 • Vluchtelingenpaspoort: uw geldige verblijfsvergunning.

Toestemmingsverklaring (pdf)

Kosten en geldigheid

U betaalt meteen bij de aanvraag, niet bij het ophalen. U kunt in de publiekshal contant of met pin betalen.

Tarieven paspoort

 • € 71,37 voor personen van 18 jaar en ouder
 • € 53,97 voor personen tot en met 17 jaar oud
 • € 53,97 voor vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort
 • € 48,60 toeslag spoedaanvraag.

De geldigheidsduur van het paspoort is

 • 10 jaar voor personen die 18 jaar en ouder zijn
 • 5 jaar voor personen tot en met 17 jaar
 • 5 jaar voor vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort.

Paspoort voor kind

Bij een aanvraag meenemen:

 • een toestemmingsverklaring en een geldig legitimatiebewijs van beide ouders. Als beide ouders meekomen, kunnen zij de toestemmingsverklaring ook aan de balie invullen. Bij aanwezigheid van één ouder moet er een schriftelijke toestemmingsverklaring worden meegenomen van de andere ouder. Als de handtekening op de toestemmingsverklaring niet gelijk is aan de handtekening op het legitimatiebewijs dat u laat zien, dan kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen
 • een pasfoto, bij voorkeur gemaakt door een erkende fotograaf
 • alle Nederlandse reisdocumenten die op naam van het kind staan, ook als deze niet meer geldig zijn.

Bij de aanvraag en bij het ophalen moet het kind zelf aanwezig zijn. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen een eigen paspoort aanvragen. Ook hiervoor is een toestemmingsverklaring en geldig legitimatiebewijs van beide ouders nodig.

Toestemmingsverklaring (pdf)

Verlies en diefstal

In een aantal gemeenten loopt een proef. In deze gemeenten hoeft u niet eerst naar de politie om aangifte te doen van verlies of diefstal van uw paspoort. De gemeente Haarlem doet mee aan deze proef. Uw verloren of gestolen paspoort meldt u bij de gemeente. In de publiekshal vult u een formulier in, waarin u uitlegt hoe u uw paspoort bent kwijtgeraakt. U kunt meteen een nieuw paspoort aanvragen.

Als iemand uw paspoort bij de gemeente brengt, wordt dit document meteen vernietigd. De overheid wil hiermee fraude tegengaan.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kunt u aangifte doen bij de politie ter plaatse. U heeft het buitenlands aangiftebewijs niet nodig voor de aanvraag van een nieuw paspoort. Uw reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Fraude

Soms wordt een paspoort onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken het paspoort dan om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude of misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. De politie wordt ingeschakeld als er een vermoeden van fraude of misbruik is.

Spoedaanvraag

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? Dan kunt u dit met spoed aanvragen. U komt hiervoor persoonlijk naar de publiekshal. Als de aanvraag vóór 12.00 uur binnen is, kunt u uw paspoort meestal de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag geldt een toeslag van € 48,60.

Is de spoedprocedure niet snel genoeg voor u? Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee.

Nooddocument (Rijksoverheid.nl)

Zakenpaspoort

Als u vaak naar het buitenland reist, kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort bevat meer bladzijden dan een gewoon paspoort en heeft dus meer ruimte voor visa en reisstempels.

De prijs van een zakenpaspoort is gelijk aan die van een gewoon paspoort.

Tweede paspoort

Een tweede paspoort vraagt u aan als u:

 • tijdens 1 reis landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw paspoort kunnen dan problemen geven bij de toelating tot die landen
 • regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Uw paspoort kan dan op een ambassade liggen voor een visumaanvraag. U kunt geen tweede paspoort aanvragen voor een reis als u die reis ook kan maken met uw Nederlandse identiteitskaart.

Lees meer over het tweede paspoort en conflicterende landen op de website van Rijksoverheid.

Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. De kosten zijn gelijk aan een gewoon paspoort.

Voorwaarden tweede paspoort

 • Het eerste paspoort moet nog 6 maanden geldig zijn en dit paspoort moet u tonen bij de aanvraag. Heeft u al eerder een tweede paspoort gekregen? Dan neemt u dit ook mee.
 • U moet met uw boeking aantonen dat u tijdens 1 reis landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn of u toont aan dat uw paspoort voor een visumaanvraag op een ambassade ligt en dat u dringend op reis moet. Toon uw boeking en een brief van de visumverstrekker.

Bij onvoldoende bewijsmateriaal wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Een tweede paspoort wordt afgegeven als gewoon paspoort of als zakenpaspoort. Op een zakelijk paspoort reist u alleen om zakelijke of beroepsmatige redenen.

Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort

Vreemdelingenpaspoort

U kunt in aanmerking komen voor een vreemdelingenpaspoort als u in Nederland woont, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit heeft. U moet onder andere aantonen dat u in uw eigen land geen paspoort kunt aanvragen. U ontvangt 2 tot 4 maanden na uw aanvraag een brief van de gemeente dat u het vreemdelingenpaspoort kunt afhalen.

Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor inwoners van Nederland met een asielstatus. Het vluchtelingenpaspoort is minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar geldig.

U kunt met het vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst.

Paspoort en identiteitskaart (Rijksoverheid.nl)