Parkwijk

In Parkwijk, de meest oostelijke wijk van Haarlem, wonen 6.800 Haarlemmers. Het westelijk deel -ook Parkwijk genaamd- met veel flats stamt uit de jaren ’50 en ’60. Het oostelijk deel, de Zuiderpolder, werd in de jaren ’80 gebouwd als de laatste grote uitbreiding van Haarlem. Hier staan vooral eengezinswoningen, maar ook flats. Voor groen in Parkwijk zorgt onder meer het Reinaldapark.

Buurten in Parkwijk

Parkwijk bestaat uit de buurten:

  • Architectenbuurt
  • Buitengebied Zuiderpolder
  • Kunstschildersbuurt
  • Reinaldapark
  • Zuiderpolder-Noord
  • Zuiderpolder-Zuid

Overzichtskaarten wijken en buurten Haarlem

Overzichtskaart wijken van Haarlem 2016
Overzichtskaart buurten van Haarlem 2016

Haarlem in cijfers

Haarlem in cijfers

Bij Haarlem in cijfers vindt u onder Gebiedsindeling de gegevens over de wijken en buurten.

Cijfers wijken en buurten