Parkeervergunning bezoekers

Woont u in stadsdeel Noord, Oost, Zuid of West (parkeerzone C)? Regel op deze pagina uw bezoekersparkeervergunning.

Per 1 oktober 2018 wordt de huidige bezoekersvergunning vervangen door een bezoekersregeling voor stadsdelen Noord, Oost, Zuid en West (parkeerzone C). In de binnenstad (parkeerzone B) wordt een bezoekersregeling geïntroduceerd. Tot die tijd kunnen de huidige digitale en papieren bezoekersparkeervergunning gebruikt worden. Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/moderniserenparkeren.

Parkeervergunning bezoekers regelen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig

Voorwaarden

  • Uw adres valt binnen een parkeerzone
  • U staat ingeschreven op het adres waarvoor u de bezoekersparkeervergunning aanvraagt
  • U kunt maximaal 2 bezoekersparkeervergunningen (papier of digitaal) aanvragen
  • Met de vergunning kunnen uw bezoekers alleen parkeren in de zone waarvoor de vergunning geldig is
  • Per bezoekersparkeervergunning mag 1 bezoeker tegelijkertijd parkeren
  • De bezoekersparkeervergunning geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur
  • Bezoek kan maximaal 3 uur parkeren in uw zone
  • Per kalenderjaar kunt u maximaal 1 keer wisselen tussen een papieren en een digitale bezoekersparkeervergunning
  • Bewoners van de binnenstad (parkeerzone B) en Schalkwijk (parkeerzone S) kunnen geen bezoekersparkeervergunning aanvragen
  • Bedrijven komen niet in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning

Kosten

Een bezoekersparkeervergunning kost € 35,65 per kalenderjaar. Voor een 2e bezoekersparkeervergunning betaalt u € 18,90 per kalenderjaar.

Wijzigt u uw digitale bezoekersparkeervergunning in een papieren versie? Dan betaalt u deze kosten opnieuw per product en per wijziging. Wijzigt u uw papieren bezoekersparkeervergunning in een digitale versie? Dan betaalt u deze kosten niet opnieuw. U moet hiervoor wel uw papieren schijven inleveren.

Als u verhuist naar een andere gemeente of naar een parkeerzone waar u geen bezoekersparkeervergunning nodig heeft, dan moet u uw bezoekersparkeervergunningen beëindigen. U ontvangt geen restitutie bij het beëindigen van uw bezoekersparkeervergunning(en).

Aanvragen in de publiekshal

U kunt uw bezoekersparkeervergunning ook aanvragen bij de selfservicetafel in de publiekshal aan de Zijlvest 39. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag doorlopend tot 20.00 uur.

Kenteken bezoek aanmelden

Heeft u een digitale bezoekersparkeervergunning? Dan heeft u uw activeringscode en het kenteken van uw bezoek nodig om het bezoek aan te melden. De activeringscode vindt u op uw vergunningsbrief.

Kenteken aanmelden bezoek

Overstappen van papieren bezoekersschijf naar digitale bezoekersvergunning

Als u een papieren bezoekersschijf heeft en u wilt overstappen naar een digitale bezoekersvergunning dan kunt u een e-mail sturen naar parkeervergunningen@haarlem.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en het subjectnummer. Het subjectnummer vindt u onder 'kenmerk' bovenaan de brief met als onderwerp 'Uw parkeervergunningen voor 2018'. Overstappen van papieren schijf naar de digitale bezoekersregeling is kosteloos.

Lever uw papieren schijf of schijven binnen 2 weken na verzending van uw e-mail in, anders wordt de digitale vergunning ingetrokken. U kunt de schijf of schijven inleveren in de publiekshal aan de Zijlvest 39 (geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag doorlopend tot 20.00 uur).

Verhuizen

Verhuizing naar een andere wijk in Haarlem

Als u naar een andere parkeerzone verhuist, kunt u uw bezoekersparkeervergunning niet houden. De bezoekersparkeervergunning is alleen geldig in de parkeerzone waarin u woont. U kunt tegelijk met uw verhuizing uw parkeervergunning en uw bezoekersparkeervergunning regelen. U moet uw papieren bezoekersparkeervergunning inleveren. Daarna krijgt u een nieuwe toegestuurd.

Verhuizing in en naar Haarlem

Verhuizing naar een andere gemeente

Als u naar een andere woonplaats verhuist, geeft u dit aan de gemeente door. U levert uw papieren bezoekersparkeervergunning bij de publiekshal in of stuurt deze op aan de gemeente. Uw digitale bezoekersvergunning wordt automatisch stopgezet. U krijgt geen geld terug voor de bezoekersparkeervergunning.

Vermissing of diefstal

Bij vermissing (verlies of diefstal) van uw papieren bezoekersparkeervergunning(en) verstrekken wij geen duplicaat vergunning.