Parkeervergunning bezoekers

Woont u in stadsdeel Noord, Oost, Zuid of West (parkeerzone C)?

Per 1 oktober 2018 wordt de bezoekersparkeervergunning vervangen door de regeling bezoekersparkeren voor stadsdelen Noord, Oost, Zuid en West (parkeerzone C). In de binnenstad (parkeerzone B) wordt een bezoekersregeling geïntroduceerd. Tot die tijd kunnen de huidige digitale en papieren bezoekersparkeervergunningen gebruikt worden. De nieuwe regeling bezoekersparkeren is vanaf 3 september 2018 aan te vragen via www.haarlem.nl/bezoekersparkeren.

Hieronder vindt u meer informatie over de parkeervergunning bezoekers die geldig is tot 1 oktober 2018.

Voorwaarden

  • Uw adres valt binnen een parkeerzone
  • U staat ingeschreven op het adres waarvoor u de bezoekersparkeervergunning aanvraagt
  • U kunt maximaal 2 bezoekersparkeervergunningen (papier of digitaal) aanvragen
  • Met de vergunning kunnen uw bezoekers alleen parkeren in de zone waarvoor de vergunning geldig is
  • Per bezoekersparkeervergunning mag 1 bezoeker tegelijkertijd parkeren
  • De bezoekersparkeervergunning geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur
  • Bezoek kan maximaal 3 uur parkeren in uw zone
  • Per kalenderjaar kunt u maximaal 1 keer wisselen tussen een papieren en een digitale bezoekersparkeervergunning
  • Bewoners van de binnenstad (parkeerzone B) en Schalkwijk (parkeerzone S) kunnen geen bezoekersparkeervergunning aanvragen
  • Bedrijven komen niet in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning

Kosten

Een bezoekersparkeervergunning kost € 35,65 per kalenderjaar. Voor een 2e bezoekersparkeervergunning betaalt u € 18,90 per kalenderjaar.

Wijzigt u uw digitale bezoekersparkeervergunning in een papieren versie? Dan betaalt u deze kosten opnieuw per product en per wijziging. Wijzigt u uw papieren bezoekersparkeervergunning in een digitale versie? Dan betaalt u deze kosten niet opnieuw. U moet hiervoor wel uw papieren schijven inleveren.

Als u verhuist naar een andere gemeente of naar een parkeerzone waar u geen bezoekersparkeervergunning nodig heeft, dan moet u uw bezoekersparkeervergunningen beëindigen. U ontvangt geen restitutie bij het beëindigen van uw bezoekersparkeervergunning(en).

Aanvragen in de publiekshal

U kunt uw bezoekersparkeervergunning ook aanvragen bij de selfservicetafel in de publiekshal aan de Zijlvest 39. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag doorlopend tot 20.00 uur.

Kenteken bezoek aanmelden

Heeft u een digitale bezoekersparkeervergunning? Dan heeft u uw activeringscode en het kenteken van uw bezoek nodig om het bezoek aan te melden. De activeringscode vindt u op uw vergunningsbrief.

Kenteken aanmelden bezoek

Verhuizen

Verhuizing naar een andere wijk in Haarlem

Als u naar een andere parkeerzone verhuist, kunt u uw bezoekersparkeervergunning niet houden. De bezoekersparkeervergunning is alleen geldig in de parkeerzone waarin u woont. U kunt tegelijk met uw verhuizing uw parkeervergunning en uw bezoekersparkeervergunning regelen. U moet uw papieren bezoekersparkeervergunning inleveren. Daarna krijgt u een nieuwe toegestuurd.

Verhuizing in en naar Haarlem

Verhuizing naar een andere gemeente

Als u naar een andere woonplaats verhuist, geeft u dit aan de gemeente door. U levert uw papieren bezoekersparkeervergunning bij de publiekshal in of stuurt deze op aan de gemeente. Uw digitale bezoekersvergunning wordt automatisch stopgezet. U krijgt geen geld terug voor de bezoekersparkeervergunning.

Vermissing of diefstal

Bij vermissing (verlies of diefstal) van uw papieren bezoekersparkeervergunning(en) verstrekken wij geen duplicaat vergunning.

Parkeerzoneskaart

[ipp-dashboard dashboard-id="prod/parkeren/vergunninghouders" height="600"]