Parkeervergunning bezoekers

Woont u in stadsdeel Noord, Oost, Zuid of West (zone C)? Regel direct online uw bezoekersparkeervergunning waar en wanneer het u uitkomt. U kunt kiezen uit een digitale of een papieren bezoekersparkeervergunning. De papieren bezoekersparkeervergunning krijgt u toegestuurd. Bij een digitale vergunning ontvangt u per post een brief met activeringscode. Uw bezoekersparkeervergunning is geldig zodra u de papieren vergunning of het pasje heeft ontvangen. U kunt maximaal 2 bezoekersparkeervergunningen aanvragen. De bezoekersparkeervergunning kunt u ook online veranderen en stopzetten.

Parkeervergunning bezoekers regelen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven op het adres waarvoor u de bezoekersparkeervergunning aanvraagt en dit adres valt binnen een parkeerzone
  • U moet het parkeervergunningtarief betalen vanaf het moment dat u de bezoekersparkeervergunning aanvraagt
  • Met de vergunning kunnen uw bezoekers alleen parkeren in de zone waarvoor de vergunning geldig is
  • Per bezoekersparkeervergunning mag 1 bezoeker tegelijkertijd parkeren
  • Bezoek mag maximaal 3 uur gratis parkeren in de zone van de vergunninghouder als het bezoek gebruik maakt van een bezoekersparkeervergunning (papier of digitaal). Dit kan op een plaats voor vergunninghouders, of van maandag tot en met zaterdag van 18.00 tot 21.00 uur op een parkeermeterplaats in uw wijk
  • Per kalenderjaar kunt u maximaal 1 keer wisselen tussen een papieren en een digitale bezoekersparkeervergunning
  • Bewoners van de binnenstad (zone B) en Schalkwijk (zone S) kunnen geen bezoekersparkeervergunning aanvragen
  • Bedrijven komen niet in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning.

Overstappen van papieren bezoekersschijf naar digitale bezoekersvergunning

Als u een papieren bezoekersschijf heeft en u wilt overstappen naar een digitale bezoekersvergunning dan kunt u een e-mail sturen naar parkeervergunningen@haarlem.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en het subjectnummer. Het subjectnummer vindt u onder 'kenmerk' bovenaan de brief met als onderwerp 'Uw parkeervergunningen voor 2017'. Overstappen van papieren schijf naar de digitale bezoekersregeling is kosteloos.

Lever uw papieren schijf of schijven binnen 2 weken na verzending van uw e-mail in, anders wordt de digitale vergunning ingetrokken. U kunt de schijf of schijven inleveren in de publiekshal aan de Zijlvest 39 (geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag doorlopend tot 20.00 uur).

Kosten

Een bezoekersparkeervergunning kost € 35,65 per kalenderjaar. Voor een tweede bezoekersparkeervergunning betaalt u € 18,65 per kalenderjaar.

Wijzigt u uw digitale bezoekersparkeervergunning in een papieren versie? Dan betaalt u deze kosten opnieuw per product en per wijziging. Wijzigt u uw papieren bezoekersparkeervergunning in een digitale versie? Dan betaalt u deze kosten niet opnieuw. U moet hiervoor wel uw papieren schijven inleveren.

Als u verhuist naar een andere gemeente of naar een parkeerzone waar u geen bezoekersparkeervergunning nodig heeft, dan moet u uw bezoekersparkeervergunningen beëindigen. U ontvangt geen restitutie bij het beëindigen van uw bezoekersparkeervergunning(en).

Aanvragen in de publiekshal

U kunt op 2 manieren uw bezoekersparkeervergunning regelen:

  • Online via de pagina Parkeervergunning regelen
  • Bij de selfservicetafel in de publiekshal. U kunt hiervoor de hele dag langskomen. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag doorlopend tot 20.00 uur.

Kenteken aanmelden bezoek

Heeft u een digitale bezoekersparkeervergunning? Dan heeft u uw activeringscode en het kenteken van uw bezoek nodig om het bezoek aan te melden. De activeringscode vindt u op uw vergunningsbrief.

Kenteken aanmelden bezoek

Bezoekersparkeervergunning en verhuizen

Verhuizing naar een andere wijk in Haarlem

Als u naar een wijk in een andere parkeerzone verhuist, kunt u uw bezoekersparkeervergunning niet houden. De bezoekersparkeervergunning is alleen geldig in de zone waarin u woont. U kunt tegelijk met uw verhuizing ook uw parkeervergunning en uw bezoekersparkeervergunning regelen. U moet uw papieren bezoekersparkeervergunning inleveren. Daarna krijgt u een nieuwe toegestuurd.

Verhuizing in en naar Haarlem

Verhuizing naar een andere gemeente

Als u naar een andere woonplaats verhuist moet u dit aan de gemeente doorgeven. U moet uw papieren bezoekersparkeervergunning bij de publiekshal inleveren of aan de gemeente opsturen. Uw digitale bezoekersvergunning wordt automatisch stopgezet. U krijgt geen geld terug voor de bezoekersparkeervergunning.

Vermissing of diefstal

Bij vermissing (verlies of diefstal) van uw papieren bezoekersparkeervergunning(en) verstrekken wij geen duplicaat vergunning.

Parkeerzoneskaart en folder parkeervergunningen