Parkeervergunning bedrijf

Aan de hand van de aard van uw werkzaamheden wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een bedrijfsparkeervergunning. De criteria in de zone Binnenstad zijn strenger dan in de omliggende zones, vanwege het geringe aantal parkeerplaatsen op straat en de alternatieve parkeermogelijkheden in bijvoorbeeld de parkeergarages.
Maken meerdere medewerkers afwisselend gebruik van 1 parkeervergunning? Vraag dan een bedrijfsparkeervergunning zonder vast kenteken aan. U ontvangt dan een aanmeldnummer en een pincode. Met het aanmeldnummer en de pincode kunt u de gewenste auto aanmelden. Bedrijven kunnen geen regeling bezoekersparkeren aanvragen.

Aanvragen met eHerkenning

Voorwaarden

Kosten

Uploaden

Wijzigen

Beëindigen bedrijfsparkeervergunning

Vergunning delen

Aanmeldnummer of pincode kwijt

Uitzonderingen op gratis parkeren bedrijfsparkeervergunning

Adressen waar geen bedrijfsparkeervergunning mogelijk is