Parkeervergunning bedrijf

Een bedrijfsparkeervergunning vraagt u schriftelijk aan. Aan de hand van de aard van uw werkzaamheden wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een bedrijfsparkeervergunning. De criteria in de zone Binnenstad zijn strenger dan in de omliggende zones, vanwege het geringe aantal parkeerplaatsen op straat en de alternatieve parkeermogelijkheden in bijvoorbeeld de parkeergarages. U gebruikt het aanvraagformulier ook bij verhuizing van uw bedrijf, bij een wijziging van een kenteken of als u een extra parkeervergunning wilt aanvragen. Maken meerdere medewerkers afwisselend gebruik van 1 parkeervergunning? Vraag dan een bedrijfsparkeervergunning zonder vast kenteken aan. U ontvangt dan een vergunningsbriefpasje met een activeringscode. Met deze activeringscode kunt u de gewenste auto aanmelden. Bedrijven kunnen geen regeling bezoekersparkeren aanvragen.

Aanvragen U vraagt de vergunning schriftelijk aan

Voorwaarden

 • Uw bedrijf moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • Uw bedrijf is gevestigd in een parkeervergunninghouderszone.
 • U moet in het bezit zijn van een voertuig.
 • Met de bedrijfsparkeervergunning kunnen bedrijfsauto's alleen parkeren in de zone waarvoor de vergunning geldig is.
 • Of uw bedrijf in aanmerking komt voor een bedrijfsparkeervergunning hangt af van de werkzaamheden van uw bedrijf.
 • Is uw bedrijf gevestigd in de zone B (binnenstad)? U moet aantonen dat u zeer regelmatig ongeplande werkzaamheden heeft. En dat u voor deze werkzaamheden met spoed de bedrijfsauto nodig heeft.
 • Is uw bedrijf gevestigd in zone C (Noord, Oost, Zuid, West)? U moet aantonen dat u de bedrijfsauto zeer regelmatig nodig heeft voor werkzaamheden buiten uw bedrijf.
 • Is uw bedrijf gevestigd in zone S (Schalkwijk)? U moet aantonen dat u de auto nodig hebt voor uw werk.
 • Parkeerplaatsen op eigen terrein worden in mindering gebracht op het aantal bedrijfsparkeervergunningen waarvoor u in aanmerking komt.

Kosten

Hoeveel u betaalt voor een bedrijfsparkeervergunning, hangt af van de parkeerzone:

 • Zone B (binnenstad) en zone S (Schalkwijk): € 219 per jaar
 • Zone C (Noord, Oost, Zuid en West): € 197 per jaar
 • Naast bovenstaande kosten betaalt u per kentekenwijziging € 18,80 administratiekosten. Wilt u van meerdere vergunningen het kenteken wijzigen? Dan betaalt u deze kosten per product en per wijziging.

Bij de bedrijfsparkeervergunning geldt geen progressief tarief. U betaalt dus in dezelfde parkeerzone dezelfde kosten voor een bedrijfsparkeervergunning voor een 2e of volgende bedrijfsauto.

Bij uw aanvraag kunt u aangeven hoe u de vergunning wilt betalen, via machtiging of een acceptgiro. U ontvangt eerst uw parkeervergunning, daarna krijgt u de acceptgiro of wordt de automatische incasso uitgevoerd. Informatie over de betaling ontvangt u apart van Cocensus.

Meesturen

Met uw aanvraagformulier stuurt u het volgende document mee:

 • een recent verkort uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Schriftelijk wijzigen

U gebruikt het wijzigingsformulier bij:

 • wijziging van het kenteken (als u een vergunning op kenteken heeft)
 • een verhuizing van uw bedrijf binnen dezelfde parkeerzone

Als uw bedrijf verhuist naar een andere parkeerzone, of als een (extra) auto wordt gekocht, gebruikt u het aanvraagformulier.

Tijdelijk een andere auto

U geeft deze tijdelijke kentekenwijziging door met het wijzigingsformulier als een permanente wijziging. Wanneer u weer in uw eigen auto rijdt, geeft u opnieuw een kentekenwijziging door met het wijzigingsformulier.

Wijzigingsformulier (pdf)

Schriftelijk beëindigen bedrijfsparkeervergunning

Om uw bedrijfsparkeervergunning te beëindigen, stuurt u het ingevulde beëindigingsformulier op.

Beëindigingsformulier (pdf)

Kenteken aanmelden

Als u een bedrijfsparkeervergunning heeft zonder vast kenteken, kunt u het actieve kenteken voor uw parkeervergunning wijzigen. Meerdere medewerkers binnen het bedrijf kunnen op die manier afwisselend gebruik maken van één parkeervergunning. Vult u uw activeringscode en het gewenste kenteken in. De activeringscode vindt u op de vergunningsbrief die u van de gemeente heeft ontvangen.

Formulier kenteken aanmelden

Verlies of diefstal

Heeft u de pas met activeringscode niet ontvangen of bent u deze verloren? Neem contact op met de gemeente en u krijgt een nieuwe code toegestuurd. De oude code wordt geblokkeerd.

Uitzonderingen op gratis parkeren bedrijfsparkeervergunning

Adressen waar geen bedrijfsparkeervergunning mogelijk is