Parkeervergunning bedrijf

Een bedrijfsparkeervergunning vraagt u schriftelijk aan. Aan de hand van de aard van uw werkzaamheden wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een bedrijfsparkeervergunning. De criteria in de zone Binnenstad zijn strenger dan in de omliggende zones, vanwege het geringe aantal parkeerplaatsen op straat en de alternatieve parkeermogelijkheden in bijvoorbeeld de parkeergarages.
Maken meerdere medewerkers afwisselend gebruik van 1 parkeervergunning? Vraag dan een bedrijfsparkeervergunning zonder vast kenteken aan. U ontvangt dan een vergunningsbriefpasje met een activeringscode. Met deze activeringscode kunt u de gewenste auto aanmelden. Bedrijven kunnen geen regeling bezoekersparkeren aanvragen.

Aanvragen U vraagt de vergunning schriftelijk aan

Voorwaarden

Kosten

Meesturen

Schriftelijk wijzigen

Schriftelijk beëindigen bedrijfsparkeervergunning

Kenteken aanmelden

Verlies of diefstal

Uitzonderingen op gratis parkeren bedrijfsparkeervergunning

Adressen waar geen bedrijfsparkeervergunning mogelijk is