Parkeerabonnement mantelzorgers binnenstad

Woont u in de binnenstad en heeft u een mantelzorger die niet in Haarlem woont? Dan kunt u voor uw mantelzorger een gratis abonnement aanvragen voor parkeergarage Houtplein of de Kamp. U vraagt het abonnement schriftelijk aan bij Spaarnelanden. U vindt het formulier op www.spaarnelanden.nl/parkeren (Formulier abonnement mantelzorg).

Voorwaarden

  • Uw mantelzorger woont buiten Haarlem.
  • U woont in het centrum van Haarlem, binnen parkeerzone Centrum (zone B).
  • U heeft minimaal 2 maanden mantelzorg nodig voor minstens 8 uur per week. Hiervoor is een verklaring van de huisarts, CIZ of andere professionele instantie nodig. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
  • U kunt voor 2 mantelzorgers een gratis abonnement krijgen. U doet voor iedere mantelzorger een aparte aanvraag.
  • Als de mantelzorg stopt, stopt ook het abonnement. De mantelzorger moet dit melden bij de gemeente. Als de mantelzorger het abonnement niet stopzet, moet de mantelzorger de kosten van het abonnement betalen.
  • Het parkeerabonnement is geen garantie op een parkeerplek
  • Na minimaal 4 weken krijgt u schriftelijk bericht of uw mantelzorger het abonnement krijgt.
  • De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig is ingevuld en ondertekend. U moet ook alle gevraagde bijlagen meesturen.

Parkeerzone B

Adressen parkeergarages

U kunt een abonnement afsluiten voor de volgende parkeergarages:

  • Houtplein, Wagenmakerslaan 1, 2012 DJ Haarlem
  • De Kamp, De Witstraat 1, 2011 DV Haarlem

[ipp-dashboard dashboard-id="prod/parkeren/bezoekers" "height= "500"]