Overzicht verstrekte persoonsgegevens

De gemeente behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet zijn regels opgenomen over het verwerken van de persoonsgegevens. U kunt een lijst met verstrekkingen van uw persoonsgegevens inzien. Daarvoor doet u schriftelijk een verzoek bij de gemeente.

Inzagerecht BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) registreert en bewaart de gemeente uw persoonsgegevens. De overheid heeft juiste en actuele gegevens van u nodig om bijvoorbeeld een paspoort te kunnen afgeven. Of om te bepalen of u mag stemmen. U heeft het recht om deze gegevens in te zien.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Verstrekkingen

De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Niet iedereen kan zo maar persoonlijke gegevens van een ander opvragen bij de gemeente. Alleen u zelf, een gemachtigde en wettelijke afnemers hebben hier recht op. Wie gegevens van een ander wil inzien, kan een verzoek indienen bij de gemeente.

Bescherming persoonsgegevens (Rijksoverheid.nl)

Schriftelijk aanvragen

Stuur uw verzoek om een overzicht van de verstrekkingen van uw persoonsgegevens naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

Onderteken uw verzoek en stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee.

Handige link

Brochure Basisregistratie personen (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens)