Overzicht verstrekte persoonsgegevens

De gemeente behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet zijn regels opgenomen over het verwerken van de persoonsgegevens. U kunt een lijst met verstrekkingen van uw persoonsgegevens inzien. Daarvoor doet u schriftelijk een verzoek bij de gemeente.

Inzagerecht BRP

Verstrekkingen

Schriftelijk aanvragen

Handige link