OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem hebben onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een nieuw busstation: OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Uit het onderzoek kwam als geschikte locatie de Schipholweg, tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg. 

Dit OV-knooppunt krijgt een belangrijke regionale functie met snelle verbindingen naar Schiphol en de Zuidas Amsterdam. Ook bedient het andere gebieden van Haarlem zodat het stationsgebied en de binnenstad minder last hebben van de groei van het openbaar vervoer. Een nieuw busstation buiten het centrum is een voorwaarde om de wensen voor het stationsgebied van Haarlem uit te kunnen voeren.

Na bestuurlijke goedkeuring wordt vervolgonderzoek gedaan naar de beste plek voor het busstation en de voorzieningen die daarbij horen. Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met de verkeersstromen die er nu zijn en andere projecten in het gebied. Dit onderzoek doet de gemeente weer samen met de provincie.

Actueel

Planning

Inspraak en meedoen

Documenten

Projectpartners

Contact