OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem hebben onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een nieuw busstation: OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Uit het onderzoek kwam als geschikte locatie de Schipholweg, tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg. 

Dit OV-knooppunt krijgt een belangrijke regionale functie met snelle verbindingen naar Schiphol en de Zuidas Amsterdam. Ook bedient het andere gebieden van Haarlem zodat het stationsgebied en de binnenstad minder last hebben van de groei van het openbaar vervoer. Een nieuw busstation buiten het centrum is een voorwaarde om de wensen voor het stationsgebied van Haarlem uit te kunnen voeren. Het zorgt ook voor minder verkeer in de Haarlemse binnenstad. De gekozen variant moet er voor zorgen dat Haarlem ook met méér woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen goed bereikbaar blijft voor de stad en de regio.

Er is vervolgonderzoek gedaan naar de beste plek voor het busstation en de voorzieningen die daarbij horen. Op 12 oktober 2021 gaf het college akkoord om twee verschillende varianten verder te onderzoeken. Deze zijn overgebleven na een voorstudie van 12 varianten. Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met de verkeersstromen die er nu zijn en andere projecten in het gebied. Dit onderzoek doet de gemeente weer samen met de provincie.

Actueel

Planning

Inspraak en meedoen

Documenten

Projectpartner

Contact