Ontwikkelzone Orionweg - Planetenlaan

Een volgende stap in de ontwikkelvisie Orionzone

Samen met de bewoners van de omgeving Orionweg/Planetenlaan is de afgelopen maanden nagedacht en gesproken over de spelregels waaraan toekomstige bouwplannen in de buurt kunnen worden getoetst. Het traject heeft ruim 800 reacties opgeleverd, variërend van ideeën over mobiliteit tot sportfaciliteiten in de buurt. Dat heeft geresulteerd in een twee ideeën die het projectteam aan de buurt teruglegt. Deze ideeën moeten worden gezien als denkrichtingen. Op deze website vragen wij u te reageren op de twee ideeën. Het gaat niet om een keuze tussen beiden maar vooral ook om de elementen die u het meest aanspreken. En mogelijk zelfs uit nieuwe elementen, die in geen van beide ideeën zitten.

Op basis van de reacties op de ideeën werkt het projectteam vanaf 4 maart een voorkeursvariant uit. Deze voorkeursvariant bespreken we eind april / begin mei met de omgeving, waarna het college besluit of de concept visie kan worden vrij gegeven voor inspraak.

Informatie bijeenkomst: maandag 25 februari 2019 inloopbijeenkomst van 15:00 tot 20:00 uur in de bibliotheek aan de Planetenlaan.

Van ontwerp tot uitvoering


Idee A: landgoed Schoterhout

Veel mensen hebben aangegeven dat er meer bebouwing past rond het voormalige Haarlem stadion. In dit idee is bebouwing op het terrein van het voormalige stadion het uitgangspunt. Dit geeft de mogelijkheid om het Schoterpark en het Schoterbos te voorzien van heldere grenzen, waardoor het duidelijker wordt gescheiden en herkenbaar wordt als stadspark. Het stadspark wordt er overzichtelijker, veiliger en een centrum van voorzieningen (waaronder de sportvelden) voor heel Haarlem Noord.
Lees meer en reageer

Idee B: Schoterhoven

Veel mensen waarderen het  binnenhof van het Novacollege. Daarnaast is volgens velen de groene uitstraling van de Orionweg en de Planetenlaan belangrijk. In dit idee is het binnenhof van het Nova-college gekopieerd in meerdere hoven. Door op één weghelft van de Planetenlaan de autoweg te vervangen door groen, ontstaat een langgerekt park, gevormd door de brede groene bermen en de groene binnenhoven. In dit idee is de bebouwing gelijk verdeeld over de gehele zone.
Lees meer en reageer


Bij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.