Ontwikkelzone Orionweg - Planetenlaan

Orionzonekaart

Update 4 juni 2019

De Orionzone is één van de zeven ontwikkelzones in Haarlem, waar extra woningen en voorzieningen komen. Gemeente Haarlem ziet kans voor ongeveer 600 woningen bij de Orionweg en de Planetenlaan. Als er meer mensen komen wonen betekent het dat er ook meer voorzieningen komen, zoals winkels, horeca en huisartsen. Tijdens bijeenkomsten, werkateliers en online op deze website kon iedereen tot 15 mei een reactie geven.

De bestuurlijke planning voor de vaststelling van de ontwikkelvisie Orionzone bestaat uit twee delen. Eerst wordt besloten of de concept ontwikkelvisie ter inzage kan worden gelegd. Hierover besluiten het college van B&W en de commissie ontwikkeling. Wanneer de concept ontwikkelvisie ter inzage mag worden gelegd zal de concept ontwikkelvisie op de website worden gepubliceerd. Hierna kunt u een formele reactie geven op de concept ontwikkelvisie tijdens de inspraakperiode. Meer informatie over het proces? Ga naar ‘proces: hoe nu verder?'

Reacties concept ontwikkelvisie: 15 mei platform gesloten

Tot 15 mei was er de mogelijkheid om te reageren op dit platform. De reacties die we hebben gehad op de concept ontwikkelvisie worden zorgvuldig bekeken en in behandeling genomen. Er kwamen na de bijeenkomst 7 mei veel reacties en daarom heeft nog niet iedereen antwoord kunnen krijgen. U kunt binnen nu en een week een reactie verwachten op uw vraag. 

Inspraakperiode: 26 augustus tot 7 oktober

Tijdens de inspraakperiode kunt u opnieuw een reactie geven via deze website. Dan organiseren wij opnieuw een bijeenkomst. Wanneer is dit en hoe ziet het verdere proces er uit?  Bekijk het proces.

Meer informatie en eerdere reacties kunt u ook  terugvinden in het rechter menu bij ‘Fase 1 Thema en initiatieven’ en ‘Fase 2 scenario’s Orionzone’. Of bekijk het filmpje hieronder.

Datum filmpje: januari 2019


Bij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.