Ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan

De gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem-Noord ligt de zogeheten ontwikkelzone Orionweg - Planetenlaan. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie.

Definitieve visie