Ontwikkelzone Orionweg - Planetenlaan

De komende jaren zal ook u merken dat uw omgeving verandert. De vraag naar woningen in Haarlem is groot. Daarom staan tot 2025 10.000 woningen gepland. Dat betekent dat de stad groeit. Door deze groei zijn meer voorzieningen nodig, zoals scholen en sportvelden. Ook komen er meer gebruikers van de openbare ruimte die hun weg in de stad moeten zien te vinden. Daarnaast moet er aandacht zijn dat we deze groei op een duurzame manier realiseren.

In de omgeving Orionweg en Planetenlaan ziet de gemeente kans om 600 woningen toe te voegen. De gemeente gaat hiervoor in de komende maanden spelregels opstellen waaraan toekomstige bouwplannen zullen worden getoetst; een ontwikkelvisie. Graag horen wij wat u daarbij belangrijk vindt. Met alle reacties gaan we aan de slag, de reacties worden, als dat mogelijk is verwerkt in de ontwikkelvisie.

Op dit platform kunt u reageren. Dat kan in het algemeen, op verschillende thema’s of gericht op concrete locaties (zie hieronder).

Geef uw reactie Denk en praat mee

Van ontwerp tot uitvoering

Uitgeschreven tekst

Haarlem is een heel populaire stad om in te wonen daarom komen er in de toekomst 10.000 woningen bij in Haarlem. 
Van die 10.000 woningen komen er 600 woningen bij in deze zone, de Orionzone. Dat is 1 van de 8 ontwikkelzones in Haarlem. 
De Orionzone loopt vanaf hier, het Haarlem-stadion aan de Jan Gijzenkade tot aan het honkbalstadion aan de Pim Mulierlaan. 
Wij willen graag met jou praten over hoe die woningen eruit  komen te zien en waar ze precies moeten komen te staan. 
Maar we willen het natuurlijk niet alleen met je hebben over de woningen, we willen het ook met je hebben over alles wat erbij hoort. 
Dan heb ik het over sportvoorzieningen. 
Ik heb het over gezondheidsvoorzieningen. 
Ik heb het ook over de kwaliteit van het groen. 
Als ontwerper hoor ik graag jullie ideeën. 
Daarom zitten wij vanaf 5 november, 6 middagen en 6 avonden lang in de bibliotheek in Haarlem Noord aan de Planetenlaan. 
Van 15:00 tot 20:00. 
Zo kun je samen met ons nadenken over waar de zone  heen moet in de toekomst en ook samen met ons schetsen op een kaart. 
Vanaf 18:00 hebben we sprekers geregeld die allerlei  interessante verhalen gaan vertellen aan jou en aan mi zodat we samen nog beter vorm kunnen geven aan deze zone.
Dus kom langs bij de bibliotheek in Haarlem Noord of geef jouw mening bij ons op de website www.haarlem.nl/orionzone. 


Vier thema's

Bij wonen horen ook voorzieningen als scholen, winkels, en een goed ingerichte openbare ruimte. Maar ook spelen en verkeer. Waar moeten we rekening mee houden en wat vindt u daarbij het belangrijkst. Daarover vragen wij graag uw mening. U kunt dus ook per thema reageren.

Initiatieven

Overal in Haarlem zijn er initiatieven om te bouwen of te verbouwen. Op sommige plekken zijn er meerdere plannen die dicht bij elkaar liggen. Om te zorgen voor samenhang tussen de plannen én te kijken naar een evenwichtige verdeling tussen duurdere en goedkopere woningen, is besloten om eerst een set van spelregels (de ontwikkelvisie) op te stellen. Dit doen we samen met de stad. In de ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan zijn de volgende initiatieven bekend:

  1. Bison Bowling
  2. Verzorgingstehuis Delftweide
  3. Nova College
  4. Schoter College
  5. Zwembad De Planeet
  6. Haarlem Stadion

Bij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.