Ontwikkelzone Orionweg - Planetenlaan

Orionzonekaart

De volgende stap: één voorkeursscenario Orionzone

Update 5 maart 2019
De Orionzone is één van de acht ontwikkelzones in Haarlem, waar ruimte wordt gemaakt voor extra woningen en voorzieningen.
Samen met de bewoners van de omgeving Orionweg/Planetenlaan is in het najaar van 2018 nagedacht en gesproken over de spelregels voor de toekomstige bouwplannen. De eerste fase leverde zo’n 800 reacties, variërend van ideeën over mobiliteit tot sportfaciliteiten in de buurt. Dat heeft geresulteerd in twee ideeën voor de ontwikkelingen (scenario’s).

De 2 scenario’s zijn aan bewoners gepresenteerd op 12 en 25 februari 2019. Ook daar zijn weer honderden reacties op gekomen! De gesprekken samen met bewoners en ook de reacties op het platform hebben veel nieuwe ideeën opgeleverd. Wij willen iedereen die mee heeft gedacht daar hartelijk voor bedanken.

De plannen nog eens bekijken?

Bekijk het filmpje hieronder. Meer informatie en eerdere reacties kunt u ook  terugvinden in het rechter menu bij ‘Fase 1 Thema en initiatieven’ en ‘Fase 2 scenario’s Orionzone’

Van ontwerp tot uitvoering


Bij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.