Ontwikkelzone Orionweg - Planetenlaan

De komende jaren zal ook u merken dat uw omgeving verandert. De vraag naar woningen in Haarlem is groot. Daarom staan tot 2025 10.000 woningen gepland. Dat betekent dat de stad groeit. Door deze groei zijn meer voorzieningen nodig, zoals scholen en sportvelden. Ook komen er meer gebruikers van de openbare ruimte die hun weg in de stad moeten zien te vinden. Daarnaast moet er aandacht zijn dat we deze groei op een duurzame manier realiseren.

In de omgeving Orionweg en Planetenlaan ziet de gemeente kans om 600 woningen toe te voegen. De gemeente gaat hiervoor in de komende maanden spelregels opstellen waaraan toekomstige bouwplannen zullen worden getoetst; een ontwikkelvisie. Graag horen wij wat u daarbij belangrijk vindt. Met alle reacties gaan we aan de slag, de reacties worden, als dat mogelijk is verwerkt in de ontwikkelvisie.

Op dit platform kunt u reageren. Dat kan in het algemeen, op verschillende thema’s of gericht op concrete locaties (zie hieronder).

Geef uw reactie Denk en praat mee

Van ontwerp tot uitvoering


Vier thema's

Bij wonen horen ook voorzieningen als scholen, winkels, en een goed ingerichte openbare ruimte. Maar ook spelen en verkeer. Waar moeten we rekening mee houden en wat vindt u daarbij het belangrijkst. Daarover vragen wij graag uw mening. U kunt dus ook per thema reageren.

Initiatieven

Overal in Haarlem zijn er initiatieven om te bouwen of te verbouwen. Op sommige plekken zijn er meerdere plannen die dicht bij elkaar liggen. Om te zorgen voor samenhang tussen de plannen én te kijken naar een evenwichtige verdeling tussen duurdere en goedkopere woningen, is besloten om eerst een set van spelregels (de ontwikkelvisie) op te stellen. Dit doen we samen met de stad. In de ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan zijn de volgende initiatieven bekend:

  1. Bison Bowling
  2. Verzorgingstehuis Delftweide
  3. Nova College
  4. Schoter College
  5. Zwembad De Planeet
  6. Haarlem Stadion

Bij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.