Domus Plus en Skaeve Huse

De gemeente Haarlem wil 2 woonzorgvoorzieningen bouwen: een Domus Plus en een project Skaeve Huse.
Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. Deze mensen verblijven nu op straat of in de bestaande voorzieningen, die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijk zorg te bieden. In een Domus Plus krijgen de bewoners langdurige ondersteuning en dagbesteding. Er is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht aanwezig.
Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij Skaeve Huse is sprake van beperkte begeleiding, met name gericht op beheer en handhaving.

4 locaties mogelijk geschikt

Actueel

Planning

Documenten

Contact