Domus Plus en Skaeve Huse

De gemeente Haarlem wil 2 woonzorgvoorzieningen bouwen: een Domus Plus en een project Skaeve Huse.

Domus Plus

Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. Deze mensen verblijven nu op straat of in de bestaande voorzieningen. Deze voorzieningen zijn onvoldoende in staat de noodzakelijk zorg te bieden. In een Domus Plus krijgen de bewoners zorg en begeleiding. In Domus Plus gelden huisregels, zoals bijvoorbeeld een avondklok en verplichte deelname aan dagbesteding. Alle bewoners krijgen hun eigen kamer in het gebouw en er komen gezamenlijke voorzieningen zoals een keuken en woonkamer. Begeleiding is 24 uur per dag en 7 dagen per week aanwezig.

Skaeve Huse

Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Met een vaste woonplek buiten de woonwijk krijgen mensen in Domus Plus en Skeave Huse de zorg die zij nodig hebben en is er voldoende toezicht op de bewoners en de omgeving. Zo kunnen we voorkomen dat deze bewoners nog meer problemen krijgen en dat zij overlast veroorzaken voor de omgeving.

Er zijn 2 locaties gekozen

Inmiddels is het participatietraject rondom het locatie onderzoek afgerond. De gemeenteraad heeft op donderdag 22 april 2021 besloten om op de locatie Vergierdeweg 452 - 454 maximaal 6 Skaeve Huse te bouwen. Op 1 juli besloot de raad dat er een woon-zorgvoorziening Domus Plus op de Nieuweweg 2 in Haarlem komt voor 24 dakloze mensen met een verslaving.

Actueel

Planning

Opdracht voor locatie onderzoek

Documenten

Terugkijken buurtgesprekken

Video

Nieuwsberichten

Contact

Algemene vragen over DomusPlus en Skaeve Huse

Vragen over het proces, de inspraak en de toetsingscriteria

Vragen over veiligheid, exploitatie en over de doelgroep

Vragen over de 4 beoogde locaties

Overige vragen