Domus(Plus) en Skaeve Huse

De gemeente Haarlem wil twee woonzorgvoorzieningen bouwen: een Domus(Plus) en een project Skaeve Huse. Domus(Plus) is een beschermde woonvorm waar maximaal 25 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking, die anders dakloos zijn en op straat rondzwerven. De bewoners krijgen langdurige ondersteuning en dagbesteding waardoor zij tot rust komen en de problematiek vermindert. In Domus(Plus) is 24 uur per dag begeleiding en bewaking aanwezig. Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken.

Actueel

Het is geen eenvoudige opgave om voor deze voorzieningen locaties te vinden in de stad. De gemeente gaat daarom een locatie-onderzoek doen en het is de bedoeling om aan het eind van 2019 te weten of er een geschikte plek in de stad is. Er wordt gezocht naar een plek voor Domus(Plus) en een andere plek voor maximaal 6 Skaeve Huse.

Aanpak

De gemeente stelt allereerst een lijst samen met mogelijke locaties voor de genoemde voorzieningen. Deze locaties worden allemaal beoordeeld. Het is de bedoeling om voor Domus(Plus) en voor Skaeve Huse 2 of 3 locaties uit te zoeken waar de woonvoorzieningen zouden kunnen komen. Vervolgens vraagt de gemeente aan de bewoners en bedrijven uit de omgeving hun reactie zodat de gemeente de beste keuze voor Haarlem kan maken.

Suggesties

Aan de Haarlemse inwoners en ondernemers maar ook organisaties en belangengroepen wordt gevraagd mee te denken over een geschikte plek. De inbreng van de inwoners betrekt de gemeente bij het nemen van een besluit.

Planning

Om tot een locatiekeuze te komen worden drie stappen doorlopen:

juli – oktober 2019 locatiestudie uitvoeren
november/december 2019  raadplegen van omwonenden van de 2 of 3 meeste geschikte locaties
december/januari 2020    definitieve keuze van de locatie door de gemeente

Reageren

Als u een idee heeft voor een geschikte plek voor Domus(Plus) of Skaeve Huse in Haarlem, dan kunt u daarover een mail sturen aan opvang@haarlem.nl

Eind 2019 is er een bijeenkomst met omwonenden over Domus(Plus) en over Skaeve Huse. De omwonenden van de 2 of 3 locaties die daarvoor mogelijk geschikt zijn, krijgen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.  

Documenten

In dit rapport kunt u informatie vinden over waarom de gemeente Haarlem het nodig vindt dat er een Domus(Plus) en 6 Skaeve Huse in de stad komen en aan welke criteria een locatie daarvoor moet voldoen.

Contact

De procesmanager vanuit de gemeente is mevrouw Wendy Dieben. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via opvang@haarlem.nl