Domus Plus en Skaeve Huse

De gemeente Haarlem wil 2 woonzorgvoorzieningen bouwen: een Domus Plus en een project Skaeve Huse.
Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. Deze mensen verblijven nu op straat of in de bestaande voorzieningen, die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijk zorg te bieden. In een Domus Plus krijgen de bewoners langdurige ondersteuning en dagbesteding. Er is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht aanwezig.
Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Ook bij Skaeve Huse is er een beheerder.

Online buurtbijeenkomsten

Zoals in de flyer die u heeft ontvangen is aangegeven treft u hieronder de links aan waarmee u de buurtbijeenkomsten kunt volgen.

Terugkijken buurtgesprekken

4 locaties mogelijk geschikt

Opdracht voor locatie onderzoek

Actueel

Planning

Nieuwsberichten

Documenten

Video

Contact