Opvang dak- en thuislozen

Daklozen, thuislozen en andere sociaal kwetsbare burgers kunnen met vragen en voor advies terecht bij de Brede Centrale Toegang (BCT). In de BCT werken medewerkers van GGD Kennemerland en DOCK samen. Er zijn korte lijnen met hulpverlenende organisaties. De medewerkers van de BCT onderzoeken of iemand toegang heeft tot de maatschappelijke opvang en begeleiden mensen met een complexe hulpvraag naar passende zorg en diensten. De BCT is te vinden in het gebouw van de 24-uurs opvang aan de Wilhelminastraat 10-12. Het loket is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Voor de aanvraag van maatschappelijke opvang, een briefadres en een uitkering in het kader van de participatiewet is het loket geopend tot 12.00 uur. De BCT is te bereiken via telefoonnummer 023 511 4477. Wanneer de telefoon niet direct wordt opgenomen kunt u inspreken. U wordt dan binnen een werkdag teruggebeld. Ook kunt u mailen naar bctkennemerland@vrk.nl.

Brede Centrale Toegang

Locatie Wilhelminastraat

Vanaf maandag 16 november 2015 stelt zorginstelling HVO-Querido de voorziening open voor de dak- en thuislozen uit Haarlem en omliggende gemeenten. Door de huisvesting en samenwerking van de verschillende partners (GGD, Ingeest, RIBW, Brijder en Humanitas) in één gebouw, wordt voorzien in een groot deel van de zorgketen voor de OGGZ-cliënten.
De nieuwe 24-uurs voorziening biedt slaapplaatsen, maaltijden en sanitaire voorzieningen, maar zal ook dagactiviteiten en trajectbegeleiding aan cliënten bieden. Daarmee krijgen zij de gelegenheid aan hun herstel te werken en wordt overlast tegengegaan.

De 24-uurs opvang bestaat uit een laagdrempelige inloop en dagopvang voor circa 60 personen. In de locatie zijn aparte gebruiksruimten voor alcohol en rokers van harddrugs. De methadonverstrekking en spuitruimte voor heroïne en vloeibare methadon is gescheiden van deze locatie.

De nachtopvang biedt opvang voor circa 30 personen met daarbij flexibiliteit voor crisisopvang en winternoodopvang.
Voor deze locatie is een beheerplan opgesteld met omwonenden, de uitvoerende zorgpartner en de politie, zodat eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Overlast melden

Als cliënten overlast veroorzaken, meldt u dit bij HVO-Querido. Als de overlast onverhoopt aanhoudt, meldt u dit bij Veiligheid en Handhaving. Als voorbijgangers daadwerkelijk lastig worden gevallen, neemt u contact op met de politie. Voor klachten over drugsdealen neemt u altijd contact op met de politie.

HVO-Querido
Wilhelminastraat 10-12, 2011 JW Haarlem
023 - 206 20 20
meldingen.wilhelminastraat@hvoquerido.nl
www.hvoquerido.nl

Meldcentrale afdeling Veiligheid en Handhaving Haarlem
023 - 511 49 50
maandag t/m zaterdag 8.30 - 23.00 uur
zondag 13.00 - 21.15 uur

De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig. Melding doen via de website.

Politie
Geen spoed, wel politie? Bel 0900 - 8844. Spoed? Bel 112.

Locatie Velserpoort

Het gebouw Velserpoort aan de Vondelweg wordt sinds 2015 gebruikt voor opvang van economisch dakloze gezinnen. Sinds 1 april 2016 worden daar ook dakloze alleenstaanden opgevangen voor de nachtopvang. Op 1 maart 2018 verhuisden 22 alleenstaande daklozen van Bennebroek naar de opvanglocatie Velserpoort.

In Velserpoort vangt HVO-Querido mensen op met een psychiatrische kwetsbaarheid (OGGZ) of mensen die economisch dakloos zijn. Daarnaast wonen in een ander deel van het gebouw gezinnen die ook om economische redenen worden opgevangen. Het gebouw wordt tot eind februari verbouwd waardoor het passende voorzieningen krijgt; naast slaapplaatsen zijn er ook sanitaire voorzieningen en een keuken. Daardoor kunnen er meer mensen terecht dan voorheen.

De bewoners krijgen trajectbegeleiding. Dat houdt in dat begeleiders de hulpvraag van de cliënt inventariseren, ze helpen met het maken van stappen voorwaarts en begeleiden naar een vervolgplek. Overdag hebben de mensen die op Velserpoort slapen een dagbesteding. Deze kan in Velserpoort zelf plaatsvinden, bij aanbieders van dagbesteding zoals Roads, Ecosol en Actief Talent of bij een werkgever die een betaalde baan biedt. Deze mensen blijven 6 tot 9 maanden bij HVO-Querido en gaan dan naar een vervolgplek.

Overlast melden

Voor deze locatie wordt in samenwerking met omwonenden, uitvoerende zorgpartner HVO-Querido, gemeentelijke handhaving en politie gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van eventuele overlast in de omgeving van de accommodatie.

Als cliënten toch overlast veroorzaken, meldt u dit bij HVO-Querido. Als de overlast onverhoopt aanhoudt, meldt u dit bij gemeentelijke afdeling Veiligheid en Handhaving. Als voorbijgangers daadwerkelijk lastig worden gevallen, neemt u contact op met de politie. Voor klachten over drugsdealen neemt u altijd contact op met de politie.

HVO-Querido
Vondelweg 997, 2026 BW Haarlem
023 - 206 03 10
meldingen.velserpoort@hvoquerido.nl
www.hvoquerido.nl/locatie/velserpoort

Meldcentrale afdeling Veiligheid en Handhaving Haarlem
023 - 511 49 50
maandag t/m zaterdag 8.30 - 23.00 uur
zondag 13.00 - 21.15 uur

De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig. Melding doen via de website.

Politie
Geen spoed, wel politie? Bel 0900 - 8844. Spoed? Bel 112.

Beheerplan Wilhelminastraat

In opdracht van de raad is een beheerplan opgesteld om te voorkomen dat omwonenden overlast ervaren van de daklozen en verslaafden die opgevangen worden in de 24-uurs opvang. In de bijlagen het B en W-besluit, het beheerplan dat aan omwonenden laat zien welke maatregelen er zijn, een kaartje waarop te zien is om welk gebied het gaat en een flyer voor omwonenden waarin staat hoe en bij wie zij de overlast kunnen melden.

Het beheerplan (pdf)

Kaart schoonmaakgebied (pdf, 2 MB )

Kaart toezichtgebied Alpha Security (pdf)

Meedenken over actualisatie

Voor de start van de 24-uursopvang is afgesproken dat we periodiek beoordelen of het plan geactualiseerd moet worden. Op 7 november 2016 heeft hier een overleg over plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan wordt het beheerplan geactualiseerd. In het omwonendenoverleg van 28 november 2016 is het plan als concept besproken.

Bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers Wilhelminastraat

Overleg met omwonenden

Maandag 18 mei 2020 omwonendenoverleg via de mail
Lees het conceptverslag​​​​​​​ (pdf)

Maandagavond 13 januari 2020 vond een omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 30 september 2019 vond een omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 13 mei 2019 vond een omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 28 januari 2019 vond een omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 3 september 2018 vond een omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 4 juni 2018 vond het 12e omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 5 maart 2018 vond het 11e omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Overleg met ondernemers

Regelmatig vindt er overleg plaats met de ondernemers rondom het Hortusplein, de Raaks en de Drossestraat.

Verslagen per e-mail

Wilt u de verslagen van het omwonendenoverleg en/of het ondernemersoverleg per e-mail ontvangen? U kunt zich hiervoor aanmelden via centrum@haarlem.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook oude verslagen van de beheergroep 24 uurs opvang opvragen en van omwonenden- of ondernemersoverleggen.

Handboek Maatschappelijke opvang Haarlem