Tijdelijke noodopvang asielzoekers in Haarlem

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan gemeente Haarlem gevraagd om te helpen met de opvang van asielzoekers.Gezien de nijpende situatie heeft de gemeenteraad op 26 oktober 2021 ingestemd met het besluit van het college om tot en met 31 maart 2022 passagierschip MS Virginia in te zetten voor tijdelijke opvang. Daarnaast wordt het schip de MS Liberty Ann ook ingezet voor tijdelijke opvang. Deze opvang is vooralsnog verlengd tot 1 oktober 2022.

Opvang van 1 november 2021 tot 1 oktober 2022

Tot eind maart 2022 liggen twee passagiersschepen bij de aanlegsteiger aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Floresstraat. Beide schepen vangen asielzoekers op. Het gemeentebestuur heeft de afweging gemaakt of de belasting voor de buurt opweegt tegen de landelijke noodsituatie rondom de opvang van asielzoekers. De schepen zullen 30 maart 2022 worden verplaatst naar de Conradkade aan de overkant van het Spaarne.

De opvang

Op het passagierschip MS Virginia kunnen 100 tot maximaal 140 personen tijdelijk worden opgevangen. In de praktijk zullen dit er niet meer dan 106 zijn, vanwege het aantal beschikbare bedden op het schip. Op het schip MS Liberty Ann is ruimte voor 140 mensen. 

De samenstelling en herkomst van de asielzoekers is gemengd: de herkomst zal van diverse nationaliteiten zijn; gezinnen met kinderen jonger dan 1 jaar en alleenstaande minderjarige asielzoekers worden niet in Haarlem geplaatst. De begeleiding van de asielzoekers in de tijdelijke opvang en in het vervolgtraject is in handen van het COA. Gedurende de dag gaan de kinderen naar school en krijgen volwassenen een dagbestedingsprogramma aangeboden.

Er zijn voor gemeente Haarlem geen extra kosten gemoeid met deze noodopvang. Het COA draagt zorg voor de financiële verplichtingen. 

Waarom is er gekozen voor een schip op deze plek?

De gemeente heeft meerdere locaties onderzocht. Voor de huidige groep is op korte termijn geen andere locatie mogelijk. Ook is onderzocht wat de beste plek is voor het schip. De afmeervoorzieningen (bolders) die noodzakelijk zijn voor riviercruiseschepen zijn in combinatie met voorzieningen zoals water en stroom, alleen beschikbaar op deze ligplaats. Bovendien zijn de meeste riviercruiseschepen te breed om door alle bruggen in Haarlem te varen.

Waar kan ik terecht met praktische vragen over de tijdelijke opvang?

Vanuit het COA wordt voor begeleiding gezorgd. Waaruit bestaat deze begeleiding?

Is er dagbesteding?