Tijdelijke noodopvang asielzoekers in Haarlem

Het kabinet heeft aan alle gemeenten in Nederland een dringend verzoek gedaan om te helpen met de dreigende crisis in de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gemeente Haarlem gevraagd om een passagiersschip in te zetten en zo per 1 november tijdelijke opvang te bieden aan asielzoekers.

Het college van B&W staat hier, gezien de nijpende situatie, positief tegenover, maar zal nog met de gemeenteraad hierover spreken voor een definitief besluit wordt genomen. Dit gesprek is op dinsdag 26 oktober tijdens een extra commissie bestuur om 18.30 uur. U kunt de commissievergadering live volgen via www.gemeentebestuur.haarlem.nl/vergaderingen

Opvang van 1 november tot uiterlijk 31 maart 2022

Aan gemeente Haarlem is gevraagd om vanaf 1 november 2021 een passagiersschip in te zetten voor de opvang van asielzoekers. Het schip zal komen te liggen bij de aanlegsteiger aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Floresstraat. Het gemeentebestuur heeft de afweging gemaakt of de belasting voor de buurt opweegt tegen de landelijke noodsituatie rondom de opvang van asielzoekers. Gezien de nijpende situatie heeft het college het voornemen om van 1 november 2021 tot en met uiterlijk 31 maart 2022 een extra passagierschip in te zetten voor de opvang.

Maximaal 140 personen

Op het passagierschip kunnen 100 tot maximaal 140 personen tijdelijk worden opgevangen. De samenstelling en herkomst van de asielzoekers is gemengd: de herkomst van asielzoekers zal van diverse nationaliteit zijn; gezinnen met kinderen jonger dan 1 jaar en alleenstaande minderjarige asielzoekers worden niet in Haarlem geplaatst. De begeleiding van de asielzoekers tijdens de tijdelijke opvang en in het vervolgtraject is in handen van het COA.

Het schip komt naast de bestaande opvang van Afghaanse evacués op het schip 'Liberty Ann' te liggen. Er zijn voor gemeente Haarlem geen extra kosten gemoeid met deze noodopvang. Het COA draagt zorg voor de financiële verplichtingen.

Beide schepen liggen aan de wintersteiger, maar op enige afstand van elkaar. Op beide schepen is begeleiding aanwezig. We verwachten dat dit goed zal verlopen. De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Waar kan ik terecht met praktische vragen over de tijdelijke opvang?

Is er extra toezicht in de omgeving van de Spaarndamseweg / Floresstraat?

Kan de opvang vanaf 31 maart 2022 verlengd worden?