Opvang Afghaanse evacués

Op 31 augustus heeft het gemeentebestuur besloten tot de tijdelijke noodopvang van evacués uit Afghanistan met een Nederlands paspoort. Het college geeft hiermee gehoor aan de vraag van het Ministerie van Binnenlandse zaken om ruimte beschikbaar te stellen voor een riviercruiseschip voor de opvang van evacués. Naar verwachting gaan hier ongeveer 50 personen verblijven. Dit aantal kan de komende weken nog toenemen. Er is maximaal plek voor 150 bewoners op het schip. Het schip ligt vanaf 8 september aangemeerd aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Floresstraat.

Noodopvang is tijdelijke opvang voor een periode van naar verwachting minimaal zes maanden onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De direct omwonenden zijn op 2 september per brief geïnformeerd.

Haarlem heeft ervaring met opvang van vluchtelingen. In 2015 zijn Syrische vluchtelingen opgevangen in de voormalige gevangenis de Koepel en voormalig verpleeghuis Boerhaave. In 2017 bood Haarlem tijdelijke opvang aan een groep mensen die door de orkaan Irma alles op hun eiland Sint Maarten waren kwijtgeraakt.

Ook dit keer wil Haarlem de helpende hand reiken. Nu aan de mensen die zich bedreigd voelen na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan. 

Waar kan ik terecht met praktische vragen over de opvang?

Wat is het idee achter tijdelijke opvang?

Corona; zijn de evacués getest en/of in quarantaine geweest?

Kunnen de mensen zich vrij bewegen in de stad?

Wie zijn deze mensen?

Om hoeveel mensen gaat het nu eigenlijk?

Hoe is de samenstelling van de groep evacués?

Krijgen de evacués hulp aangeboden?

Waarom vangt Haarlem vluchtelingen op?

Hoe ziet de noodopvang in Haarlem er uit?

Herhuisvesten evacués

Waarom moet ik langer op een sociale huurwoning wachten dan de evacués?

Financiële consequenties