Haarlem Open Data

De gemeente Haarlem vindt het belangrijk om open data te delen. Open data is data die voor iedereen op te vragen is. Deze data is rechtenvrij en door de gemeente verzameld en betaald.
De gemeente bezit veel informatie. Bijvoorbeeld over wat zichtbaar is in de openbare ruimte, geografische data, statistieken over de bevolking en over toekomstige ontwikkelingen. Een deel hiervan is te gebruiken voor open data. In Haarlem is de afdeling Data, Informatie en Analyse (DIA)  verantwoordelijk voor het publiceren van open data en aanmoedigen van projecten.

Heeft u vragen of opmerkingen over het portaal? Mail dan naar opendata@haarlem.nl.

Open Data op kaart Bekijk Open Data op de kaart

Open Data portaal Bekijk de beschikbare datasets

Gebruik Open data portaal

De datasets bestaan uit actueel-gegenereerde bestanden in geo-formaten. U kunt de datasets kosteloos gebruiken en publiceren, onder vermelding van de databron (zie ook de proclaimer). Ook kunt u een melding doen over de kwaliteit van de datasets. Bijvoorbeeld als u fouten in de data of een onvolledige set aantreft. Per set kunt u uw reactie geven onder de knop Terugmelding.

Gebruik Open Data op de kaart

De gemeente bezit een grote hoeveelheid geografische data over Haarlem en Spaarndam. Geografische is de term voor data met een ruimtelijke component (locatie). Een deel hiervan is te gebruiken voor open data. De gemeente geeft alle open geografische data weer op de kaart.

Gebruik Openstreetmaps

Openstreetmap wordt als achtergrondkaart gebruikt. OpenStreetMap wordt gemaakt door een gemeenschap van kaartenmakers die gegevens over wegen, paden, cafés, treinstations en nog veel meer, over de hele wereld bijdragen en onderhouden. OpenStreetMap legt de nadruk op lokale kennis. Bijdragers gebruiken luchtfoto's, GPS-apparaten, en low-tech veldkaarten om te controleren of OSM accuraat en bij de tijd is.

Beschikbaarheid Geo-services

Applicatie ontwikkelaars en GIS-gebruikers kunnen de data benaderen via een open WFS API: WFS GetCapabilities.

Proclaimer gebruik Open Data

De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de inhoud van dit portaal en doet er alles aan deze actueel, correct, volledig en toegankelijk te houden. Komt u iets tegen dat onjuist, verouderd of incompleet is? Per set kunt u uw reactie geven onder de knop Terugmelding. Heeft u andere vragen, verbetersuggesties of voorstellen voor nieuwe sets? Reageer via opendata@haarlem.nl.

De gemeente stelt de op dit portaal gepresenteerde datasets ter beschikking aan iedereen die ze kan gebruiken. Kenmerken van open data zijn:

  • de data zijn openbaar en nooit te herleiden tot individuele personen
  • er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op
  • de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak
  • de data voldoen bij voorkeur aan 'open standaarden' (geen barrières voor het gebruik door ict-gebruikers of -aanbieders)
  • open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden
  • de mogelijkheid om verschillende datasets te combineren is aanwezig (interoperabiliteit)

Voor de afname van open data via dit portaal worden geen kosten in rekening gebracht. Performance vindt plaats op basis van fair use. Als u met gemeentelijke open datasets een publieke toepassing ontwikkelt, stelt de gemeente het bijzonder op prijs daarover een melding te ontvangen.