Openbreken openbare weg

Voor het openbreken van de openbare weg moet u een vergunning aanvragen. Het openbreken kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een privé-rioolaansluiting, ondergronds onderzoek aan de gevel, funderingsonderzoek of sonderingen. U vraagt de vergunning online aan.
Bent u huurder? Dan kunt u uw verhuurder vragen om de vergunning aan te vragen. Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, maakt u het gat zelf tijdelijk dicht. Spaarnelanden gaat daarna opnieuw bestraten. 

Aanvraag openbreken openbare weg U logt in met DigiD of eHerkenning

Kosten

Meesturen

Procedure rioolaansluiting

Werk aan kabels, telecom en water- of gasleiding