Openbreken openbare weg

Voor het openbreken van de openbare weg moet u een vergunning aanvragen. Het openbreken kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een privé-rioolaansluiting, ondergronds onderzoek aan de gevel, funderingsonderzoek of sonderingen. U vraagt de vergunning schriftelijk aan. Bent u huurder? Dan kunt u uw verhuurder vragen om de vergunning aan te vragen. Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, maakt u het gat zelf tijdelijk dicht. Spaarnelanden gaat daarna opnieuw bestraten. De kosten van de herbestrating zijn voor de aanvrager.

Aanvraag openbreken openbare weg Uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden stuurt u het volledig ingevulde formulier met bijlagen op.

Kosten

Voor een vergunning openbreken openbare weg betaalt u € 85,20.

De aanvrager van de vergunning betaalt ook de kosten voor de herbestrating.

Meesturen

Bij het aanvraagformulier stuurt u het volgende mee:

  • een situatieschets

De gemeente handelt uw schriftelijke aanvraag binnen 8 weken af.

Procedure rioolaansluiting

Breekt u de openbare weg open voor het aanleggen van een nieuwe rioolaansluiting? Lees dan eerst in de Leidraad over de kwaliteitseisen en procedure. Voordat u start met de werkzaamheden neemt u contact op met Bam Infra.

Leidraad openbreken openbare weg voor rioolaansluitingen

Werk aan kabels, telecom en water- of gasleiding

Gaat u de openbare weg openbreken voor werkzaamheden aan kabels, telecom en water- of gasleiding? U mag pas gaan graven als de gemeente akkoord is. Lees eerst de pagina Vergunning graafwerkzaamheden.