Openbare verkoop van vaartuigen

De gemeente Haarlem houdt soms een openbare verkoop van vaartuigen die door de Havendienst zijn opgeslagen. De verkoop van deze boten en bootjes wordt dan op deze pagina gepubliceerd. U kunt zich aanmelden om een e-mail te ontvangen wanneer de volgende openbare verkoop van boten en bootjes plaatsvindt. Op dit moment is er geen verkoop van boten gepland.

Aanmelden nieuwsbericht verkoop (on)roerende goederen U ontvangt een e-mail voordat de verkoop van de boten begint

Opslaan onbekende vaartuigen

De Havendienst Haarlem voert onbekende vaartuigen af naar het Havenkantoor en slaat de vaartuigen tijdelijk op. De eigenaar of rechthebbende van het vaartuig kan het vaartuig tegen betaling terugkrijgen. Houdt u rekening met kosten voor de versleping en de opslag. Vaak moet u ook nog achterstallig havengeld betalen.

Openbare verkoop

Voorlopig is er geen openbare verkoop van boten.

Uw bod

Uw bod moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het bootnummer waarop u uw bod uitbrengt
  • uw bod (let op voor elke boot geldt een minimaal bod)
  • inschrijvingen lager dan het genoemde minimaal bod worden niet in behandeling genomen.

Alleen de hoogste bieder wordt telefonisch op de hoogte gesteld. Bij gelijke biedingen gaat de eerste bieder (datum en tijd) voor. Betaling dient binnen 2 dagen na acceptatie van het bod plaats te hebben gevonden. 

  • De bieder met uiteindelijk het hoogste bod is verplicht tot koop van het vaartuig. Dit betekent dus dat wanneer u een bod uitbrengt op meer dan één boot, u de kans loopt dat u verplicht bent meerdere boten te kopen.
  • Er wordt geen ligplaats aangeboden bij de verkochte boten.
  • Als u niet in het bezit bent van een ligplaatsvergunning voor Haarlem, moet u de boot buiten de Haarlemse wateren plaatsen.