Ontwikkelingzone Europaweg

De gemeente Haarlem stelt een ontwikkelstrategie voor de Zone Europaweg op. De zone loopt van de kop van de Europaweg tot en met winkelcentrum Schalkwijk.

De strategie ‘Ontwikkelzone Europaweg’ gaat een aanzienlijke verandering van deze zone langs de Europaweg tot stand brengen. De ontwikkelstrategie helpt bepalen hoeveel en op welke manier nieuwe woningen kunnen worden toegevoegd aan dit gebied in de periode tot 2025.

Ontwikkelingen Europaweg, denkt u mee?

Wilt u meedenken over de ontwikkelingen aan de Europaweg? Ga dan naar het digitaal platform www.haarlem.nl/europazone.

Actueel

Naast nieuwe woningen is er ook ruimte nodig voor voorzieningen. De ontwikkelstrategie houdt rekening met de benodigde ruimte voor scholen, sport en zorgvoorzieningen.

Met het toevoegen van woningen in de zone Europaweg wordt bijgedragen aan een grotere diversiteit in de woningvoorraad in Schalkwijk. De nieuw toe te voegen woningen zullen hoofdzakelijk in het middeldure en dure huur en koopsegment worden ontwikkeld.

Ook het omvormen van de Europaweg naar ‘Stadsstraat Schalkwijk’ is een belangrijke doelstelling in de ontwikkelstrategie. De stadsstraat biedt fietsers, voetgangers en ov-gebruikers een prettige en levendige verbinding van Schalkwijk naar het centrum.

De ontwikkelstrategie besteedt aandacht aan verkeer en mobiliteit, duurzaamheid en de gezondheidseffecten van stedenbouwkundige plannen.

Inspraak en meedoen

Omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd om te participeren in dit proces.

Binnenkort leest u hier meer over inspraak- en participatiemogelijkheden.

Planning

Lopende projecten binnen de ontwikkelzone Europaweg zijn:

  • Schalkstad

  • Schalkwoud

  • Ontwikkeling Spaarne Gasthuis

Projectpartners

Vastgoedeigenaren en ontwikkelaars. 

Contact

Zone-ontwikkelaar voor de gemeente Haarlem is de heer H. Schouwenaars. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.