Ontwikkelvisie Zuid-West

De gemeenteraad heeft een aantal ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Zuid-West ligt de zogeheten ontwikkelzone Zuidwest. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie. De concept ontwikkelvisie gaat nu de inspraak in.

Actueel

Op 26 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept ontwikkelvisie Zuidwest en de spelregelkaart vrijgegeven voor inspraak.

Raadscommissie Ontwikkeling 7 maart

Op donderdag 7 maart vergadert de raadscommissie Ontwikkeling over de concept ontwikkelvisie Zuidwest en de spelregelkaart. Het punt staat om ongeveer 20.15 uur op de agenda:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/07-maart/17:00

Inspraak tot 19 april

U kunt tot 19 april uw reactie geven op de concept Ontwikkelvisie Zuidwest en de spelregelkaart.

Geef uw reactie

Planning

In september 2017 startte de participatie met een informatieavond en een meedenkgroep om een visie te maken voor dit gebied. Een visie laat een beeld zien over hoe het nieuwe gebied er uit zou kunnen zien. In de meedenkgroep zitten bewoners, gebruikers en eigenaren uit de ontwikkelzone en uit de omliggende buurten. In enkele bijeenkomsten hebben wij hen telkens op de hoogte gebracht van de stappen die de gemeente maakt en gevraagd naar hun inbreng (zie onder het kopje meedenkgroep).

Naar verwachting is eind 2018 de conceptvisie klaar. De conceptvisie gaat begin 2019 de inspraak in. Dan kan iedereen uit de stad aangeven wat hij of zij van de visie vindt. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de visie vast en gaan we aan de slag om de plannen uit te voeren.

Meedenkgroep

Om ideeën voor de ontwikkelvisie Zuid-West af te stemmen met afgevaardigden uit het gebied, heeft de gemeente een meedenkgroep opgericht. Deze meedenkgroep is op 5 oktober 2017 voor het eerst bij elkaar geweest. Bekijk hieronder de verslagen en documenten.

Lees het verslag van de meedenkgroep van 5 oktober (pdf)

Lees het verslag van de meedenkgroep van 23 november en bekijk de presentatie (pdf)

Variant Gezondheid Duurzaamheid (pdf)

Variant Auto's Bedrijvigheid (pdf)

Variant Ontmoeten Verbinden (pdf)

Terugkoppeling resultaten verkeer, meedenkgroep 23 november 2017 (pdf)

Bekijk de presentatie van de verkeersstudie het nieuwe ruimtelijk model*, het verslag en de resultaten van de tafelsessies van de bijeenkomst van 28 juni 2018.

Lees het verslag van de meedenkgroep van 28 november 2018.

*Het ruimtelijk model is een tussenproduct dat in ontwikkeling is. Er kunnen aan het ruimtelijk model geen rechten worden ontleend.

Eigen ideeën?

Heeft u ideeën, wensen en ambities voor dit gebied? Dan kunt u die de kenbaar maken via een e-mail naar zuidwest@haarlem.nl.

Participatie

Startbijeenkomst 20 september

Woensdag 20 september was voor bewoners en andere belanghebbenden van het gebied een startbijeenkomst over de toekomstige ontwikkelingen van en ideeën voor het gebied Spoorzone West en omgeving. Op deze avond konden mensen een enquête invullen over wat zij van dit gebied vinden. Meer informatie vindt u onder het kopje enquête.

Presentatie startbijeenkomst (pdf)
Verslag startbijeenkomst (pdf)
Aandachtspunten startbijeenkomst (pdf)

Ontwikkelzones in Haarlem

De gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen waarin ruimte is voor 7.000 woningen. Deze zones zijn verdeeld over heel Haarlem.

Bekijk de brief aan de commissie Ontwikkeling van 29 november 2016 (pdf, 4 MB)

Voor de ontwikkelzone Spoorzone West werkt de gemeente aan een ontwikkelvisie Zuid-West.

Bekijk de kaart van ontwikkelzone Spoorzone West (pdf)

Bovenstaande zeer globale kaart is opgenomen in de brief aan de commissie. Het onderzoeksgebied wordt nog gestudeerd.

Enquête

In november 2017 is in en rondom de ontwikkelzone Zuid-West een enquête gehouden om kennis op te doen over wat er in en rond deze zone leeft.

Resultaten enquête (pdf)

Presentatie informatieavond 13 november 2018

Op dinsdagavond 13 november 2018 heeft Lars Mosman een presentatie gegeven over het proces van de ontwikkelvisie Zuid-West bij de wijkraad Klein Zuid-West.

Presentatie informatieavond 13 november 2018 (pdf, 4 MB)

Tentoonstelling in het ABC architectuurcentrum

In het ABC architectuurcentrum is tot en met 15 januari een expositie te zien over het stadsdeel Zuid-West. Er wordt mooi beeldmateriaal getoond over de geschiedenis van het gebied rond de spoorlijn. Ook wordt er naar de toekomst gekeken; er is informatie over de ontwikkelzone Zuid-West. Ontwikkelzone Zuid-West is een van de acht gebieden waar de gemeente plannen voor woningbouw en de bijbehorende voorzieningen maakt.

In de periode dat de expositie in het ABC te zien is, worden discussies, rondleidingen en fietstochten georganiseerd over en door Haarlem Zuid-West. Op www.architectuurhaarlem.nl/exposities lees je meer over de expositie.

Filmpjes

In 5 korte filmpjes leggen wij uit hoe de woningbouw in de ontwikkelzone wordt voorbereid:

1. Waarom bouwen in Zuid-West?
2. Welke ideeën zijn er?
3. Aandacht voor verkeer
4. Eén ontwikkelzone?
5. Proces: van plan tot gezamelijke uitvoering

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer L. Mosman. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.