Ontwikkelvisie Zuid-West

De gemeenteraad heeft acht ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Zuid-West ligt de zogeheten ontwikkelzone Zuidwest. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie.

Actueel

De inspraak op de concept ontwikkelvisie Zuidwest en de spelregelkaart is voorbij. De gemeente is bezig met het formuleren van antwoorden op alle inspraakreacties. Deze antwoorden komen in de nota van beantwoording bij de definitieve ontwikkelvisie en spelregelkaart. De verwachting is dat de commissie in september of oktober de ontwikkelvisie bespreekt en de gemeenteraad in november 2019 een besluit neemt.

Meedenkgroep

Om ideeën voor de ontwikkelvisie Zuid-West af te stemmen met afgevaardigden uit het gebied, heeft de gemeente een meedenkgroep opgericht. Deze meedenkgroep is op 5 oktober 2017 voor het eerst bij elkaar geweest. Bekijk hieronder de verslagen en documenten.

Lees het verslag van de meedenkgroep van 5 oktober (pdf)

Lees het verslag van de meedenkgroep van 23 november en bekijk de presentatie (pdf)

Variant Gezondheid Duurzaamheid (pdf)

Variant Auto's Bedrijvigheid (pdf)

Variant Ontmoeten Verbinden (pdf)

Terugkoppeling resultaten verkeer, meedenkgroep 23 november 2017 (pdf)

Bekijk de presentatie van de verkeersstudie het nieuwe ruimtelijk model*, het verslag en de resultaten van de tafelsessies van de bijeenkomst van 28 juni 2018.

Lees het verslag van de meedenkgroep van 28 november 2018.

*Het ruimtelijk model is een tussenproduct dat in ontwikkeling is. Er kunnen aan het ruimtelijk model geen rechten worden ontleend.

Historie participatie

Startbijeenkomst 20 september 2017

Woensdag 20 september 2017 was er voor bewoners en andere belanghebbenden van het gebied een startbijeenkomst over de toekomstige ontwikkelingen van en ideeën voor het gebied Spoorzone West en omgeving. Op deze avond konden mensen een enquête invullen over wat zij van dit gebied vinden. 

Presentatie startbijeenkomst

(pdf) Verslag startbijeenkomst (pdf) Aandachtspunten startbijeenkomst (pdf)

Enquête

In november 2017 is in en rondom de ontwikkelzone Zuid-West een enquête gehouden om kennis op te doen over wat er in en rond deze zone leeft.

Resultaten enquête (pdf)

Presentatie informatieavond 13 november 2018

Op dinsdagavond 13 november 2018 heeft Lars Mosman een presentatie gegeven over het proces van de ontwikkelvisie Zuid-West bij de wijkraad Klein Zuid-West.

Presentatie informatieavond 13 november 2018 (pdf, 4 MB)

Ontwikkelzones in Haarlem

De gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen waarin ruimte is voor 7.000 woningen. Deze zones zijn verdeeld over heel Haarlem.

Bekijk de brief aan de commissie Ontwikkeling van 29 november 2016 (pdf, 4 MB)

Voor de ontwikkelzone Spoorzone West werkt de gemeente aan een ontwikkelvisie Zuid-West.

Bekijk de kaart van ontwikkelzone Spoorzone West (pdf)

Bovenstaande zeer globale kaart is opgenomen in de brief aan de commissie. Het onderzoeksgebied wordt nog gestudeerd.

Enquête

In november 2017 is in en rondom de ontwikkelzone Zuid-West een enquête gehouden om kennis op te doen over wat er in en rond deze zone leeft.

Resultaten enquête (pdf)

Presentatie informatieavond 13 november 2018

Op dinsdagavond 13 november 2018 heeft Lars Mosman een presentatie gegeven over het proces van de ontwikkelvisie Zuid-West bij de wijkraad Klein Zuid-West.

Presentatie informatieavond 13 november 2018 (pdf, 4 MB)

Tentoonstelling in het ABC architectuurcentrum

In het ABC architectuurcentrum is tot en met 15 januari een expositie te zien over het stadsdeel Zuid-West. Er wordt mooi beeldmateriaal getoond over de geschiedenis van het gebied rond de spoorlijn. Ook wordt er naar de toekomst gekeken; er is informatie over de ontwikkelzone Zuid-West. Ontwikkelzone Zuid-West is een van de acht gebieden waar de gemeente plannen voor woningbouw en de bijbehorende voorzieningen maakt.

In de periode dat de expositie in het ABC te zien is, worden discussies, rondleidingen en fietstochten georganiseerd over en door Haarlem Zuid-West. Op www.architectuurhaarlem.nl/exposities lees je meer over de expositie.

Filmpjes

In 5 korte filmpjes leggen wij uit hoe de woningbouw in de ontwikkelzone wordt voorbereid:

1. Waarom bouwen in Zuid-West?
2. Welke ideeën zijn er?
3. Aandacht voor verkeer
4. Eén ontwikkelzone?
5. Proces: van plan tot gezamelijke uitvoering

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer L. Mosman. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.