Ontwikkelvisie Zuid-West

De bedrijvenzone in het Houtvaartkwartier ontwikkelt zich tot een nieuw en volwaardig deel van Zuid-West. Er is begonnen met de bouw van woningen in het project Plaza West en de komende jaren wordt de rest van de zone ontwikkeld. De nieuwe bebouwing in het gebied en het bestaande deel van de wijk sluiten goed op elkaar aan. De economische functie van het gebied blijft bestaan, bedrijvigheid en werkgelegenheid gaan samen met meer wonen. 

Actueel

Filmpje ‘Wat gebeurt er in de ontwikkelzone Zuidwest?

Definitieve visie

Spelregelkaart

Participatie en Inspraak

Co-creatie traject

Documenten

Filmpjes

Contact