Ontwikkelvisie Zijlweg

De gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem-west ligt de zogeheten ontwikkelzone Zijlweg. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie.

Een visie is nog geen plan. De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. De ontwikkelvisie is een uitnodiging voor iedereen die in het gebied aan de slag wil om een mooi nieuw stuk stad te maken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

Definitieve visie

Documenten

Blijf op de hoogte

Veelgestelde vragen