Ontwikkelvisie Zijlweg

Gemeente Haarlem heeft het plan om tot en met 2025 10.000 woningen te bouwen verspreid over verschillende gebieden. Eén van die gebieden is de Zijlweg en omgeving. In deze zone is ruimte voor ongeveer 600 woningen. Aan en rondom de Zijlweg zijn veel initiatieven voor nieuwe ontwikkelingen. Gemeente Haarlem wil deze nieuwe initiatieven graag combineren. In de ontwikkelvisie staat waar woningen, voorzieningen en groen zouden kunnen komen. En zorgt voor spelregels voor toekomstige initiatieven en ontwikkelingen, zodat duidelijk wordt wat wel en niet kan en past in het gebied. Er blijft samenhang in het gebied. Belangrijk is dat de identiteit van de Zijlweg en omgeving blijft zoals hij is.

Actueel

In 2017 waren er 2 bijeenkomsten met omwonenden over de toekomst van de Zijlweg. Daaruit kwam naar voren dat een verkeersonderzoek nodig is. Goudappel Coffeng heeft dit verkeersonderzoek in 2018 afgerond. Dit onderzoek brengt in kaart wat de komst van meer woningen betekent voor het verkeer en de ontwikkeling van het gebied. De resultaten en oplossingen van het onderzoek nemen we mee in de concept ontwikkelvisie.

Inspraak en meedoen

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de concept ontwikkelvisie bestaat de mogelijkheid voor omwonenden om te reageren.

Wat staat er in de concept ontwikkelvisie? Wat betekenen de veranderingen voor de wijk?

Kom naar de bijeenkomsten op:

  • woensdag 17 april: inloopbijeenkomst
    Inloop tussen 16.00 en 20.00 uur, presentaties om 17.00 en 19.00 uur
  • 24 april: spreekuur
    Tussen 16.00 uur en 20.00 uur
  • 9 mei: inloopbijeenkomst, terugkoppeling
    Inloop tussen 16.00 en 20.00 uur, presentaties om 17.00 en 19.00 uur

De inloopbijeenkomsten en spreekuur vinden plaats in de Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32.

Op 17 april geven wij een toelichting en horen wij graag uw ideeën over de ontwikkelvisie die er dan ligt. Ook hebben wij op 24 april spreekuur van 16.00 tot 20.00 uur. Wij zijn dan beschikbaar voor eventuele vragen. De binnengekomen ideeën nemen wij mee en op 9 mei presenteren wij de aangepaste ontwikkelvisie Zijlweg opnieuw.

Meer informatie over de concept ontwikkelvisie staat op www.haarlem.nl/zijlweg.

Planning

Na de bijeenkomsten wordt de concept ontwikkelvisie in juni 2019 behandeld in het college van Burgemeester en Wethouders en de Raadscommissie. Half augustus 2019 gaat hierna een periode van 6 weken van start waarin u formeel kunt inspreken op de concept ontwikkelvisie. In december 2019 wordt hierna een besluit genomen over de concept ontwikkelvisie.

Achtergrond

Meer informatie over de concept ontwikkelvisie staat op www.haarlem.nl/zijlweg.

het oude plan voor de Spoorwegstraat en omgeving (pdf, 2,5 MB)

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is heer Klaas Telgenhof. Voor vragen kunt u hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via zijlweg@haarlem.nl.