Ontwikkeling Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis ziekenhuis in Schalkwijk wil haar gebouwen grootschalig vernieuwen binnen de aankomende jaren. Het huidige vastgoed van het Spaarne Gasthuis voldoet op de middellange termijn niet langer aan de normen die het ziekenhuis stelt. Door deze ontwikkeling blijft het Spaarne Gasthuis ook in de toekomst een belangrijke rol voor Haarlem vervullen.

Actueel

De afgelopen periode heeft de gemeente Haarlem veel gesprekken gevoerd met het Spaarne Gasthuis en met de woningcorporatie Pré Wonen. In september 2018 is met het Spaarne Gasthuis de intentieovereenkomst getekend. Hierin staat dat het Spaarne Gasthuis onder andere 40% sociale huurwoningen gaat bouwen. De Stedenbouwkundige Randvoorwaarden zijn in mei 2019 vastgesteld. In november 2019 stelde het college van B en W het masterplan en de anterieure overeenkomst vast. En in februari 2020 vond de ondertekening plaats.

Planning

In september 2018 stemde de raad in met een intentieovereenkomst met het Spaarne Gasthuis. Door het nieuwe uitgangspunt; uit het zicht parkeren, maar wel bovengronds en van hoge kwaliteit, is 40% sociale woningbouw is voor alle partijen haalbaar.

De Concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden zijn 29 mei 2019 vastgesteld. In november 2019 is de definitiefase afgesloten. Een onderdeel hiervan is het masterplan en het sluiten van de anterieure overeenkomst voor de gemeentegrond (afspraken over verdeling van kosten over bijvoorbeeld aanleg van wegen en openbare voorzieningen).

Op dit monent bevindt het project zich in de ontwerpfase. Hierna volgt het bestemmingsplan, deze wordt in het 3e kwartaal 2020 vrijgegeven voor inspraak.

Naar verwachting is het nieuwe ziekenhuis in 2027 gereed. Het komt te staan in de hoek van de Europaweg en Boerhaavelaan, op de plek van de huidige personeelsparkeerplaats. Het ziekenhuis heeft afspraken gemaakt met de gemeente en Pré Wonen over de ontwikkeling van het gehele ziekenhuisterrein. Meer informatie: www.spaarnegasthuis.nl/nieuwbouw-haarlem-zuid

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw A.M. Weijers. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via projecten@haarlem.nl.