Ontwikkeling Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis ziekenhuis in Schalkwijk wil haar gebouwen grootschalig vernieuwen binnen de aankomende jaren. Het huidige vastgoed van het Spaarne Gasthuis voldoet op de middellange termijn niet langer aan de normen die het ziekenhuis stelt. Door deze ontwikkeling blijft het Spaarne Gasthuis ook in de toekomst een belangrijke rol voor Haarlem vervullen.

Actueel

Inspraak Ontwerpbestemmingsplan en Ontwerp beeldkwaliteitsplan

Planning

Documenten

Contact