Ontwikkeling Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis ziekenhuis in Schalkwijk wil haar gebouwen grootschalig vernieuwen binnen de aankomende 10 jaar. Het huidige vastgoed van het Spaarne Gasthuis voldoet op de middellange termijn niet langer aan de normen die het ziekenhuis stelt.

Actueel

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Haarlem veel gesprekken gevoerd met het Spaarne Gasthuis en met de woningcorporatie Pré Wonen. In september 2018 is met het Spaarne Gasthuis de intentieovereenkomst getekend. Hierin zijn voor de gebouwen van het Spaarne Gashuis de nieuwe doelstellingen van 40% sociale woningenbouw uit het coalitieakkoord (2018) vastgelegd. In het oorspronkelijke plan was sprake van 15 procent sociale woningen .De Concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden van maart 2018 zijn daarop aangepast aan de gewijzigde uitgangspunten uit het coalitieakkoord.

Planning

In september 2018 stemde de raad in met een intentieovereenkomst met het Spaarne Gasthuis en is de getekende intentieovereenkomst een feit. 40 Procent sociale woningbouw bleek voor alle partijen haalbaar door het nieuwe uitgangspunt; uit het zicht parkeren, maar wel bovengronds en van hoge kwaliteit.

De Concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden van maart 2018 zijn daarop aangepast aan de gewijzigde uitgangspunten uit het coalitieakkoord en zullen in februari de inspraak ingaan.
Op dit moment bevindt het project zich in de definitiefase. Onderdeel hiervan zijn onder andere een stedenbouwkundig plan en het sluiten van de koopovereenkomst voor de gemeentegrond.

Inspraak van 5 februari tot 18 maart 2019

De gemeente Haarlem, het Spaarne Gasthuis en Pré Wonen vinden het belangrijk om te horen wat u van de plannen vindt. U kunt reageren op de Concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden en uw reactie kenbaar maken per e-mail (projecten@haarlem.nl) onder vermelding van ‘Inspraakreactie Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Spaarne Gasthuis’en per brief via gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, Afdeling Project- en Contract management, t.a.v. A.M. Weijers.

Ook als u het met de randvoorwaarden eens bent, horen wij dat graag.

Beantwoording van de reacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van uw reactie.

Concept stedenbouwkundige Randvoorwaarden (besluitenlijst B en W vergadering van 29 januari, onder punt 9)

Het ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u de stukken inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Inloopavond 26 februari 2019

De gemeente Haarlem organiseert op dinsdag 26 februari 2019 van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond in het Spaarne Gasthuis, locatie Boerhaavelaan 22 (graag melden bij de receptie bij de hoofdingang).
De gemeente, het Spaarne Gasthuis zijn aanwezig om de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden en de procedure toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Projectpartners

Spaarne Gasthuis en Pré Wonen

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw A.M. Weijers. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via projecten@haarlem.nl.