Ontwerp hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noord

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), onder andere tussen Haarlem, IJmuiden en Beverwijk. In 2013 is besloten dat de route in Haarlem via de Schoterweg en de Rijksstraatweg loopt. Voor een betere doorstroming van de bus en een grotere veiligheid voor, met name, fietsers, moeten meerdere kruisingen langs deze route beter worden ingericht. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd tussen november 2019 en september 2020.

Actueel

De 1e werkzaamheden van dit project starten in november 2019.

In juli 2019 heeft gemeente Haarlem opdracht gegeven aan Compeer Infra BV om de kruisingen opnieuw in te richten. Op dit moment wordt de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden uitgewerkt en wordt de uitvoering door Compeer voorbereid.

Planning

In november 2019 start aannemer Compeer Infra met de eerste werkzaamheden. De planning is als volgt:

  • November – december 2019: kruisingen Kleverlaan / Schoterweg en Julianapark  / Schoterweg
  • Januari 2020: kruisingen Van Nesstraat / Rijksstraatweg en Ambachtstraat / Rijksstraatweg
  • Februari – maart 2020: kruising Zaanenlaan / Rijksstraatweg
  • Maart 2020 – Juni 2020: kruisingen Jan Gijzenkade / Rijksstraatweg en Minahassastraat / Rijksstraatweg
  • Juni 2020: kruising Generaal Spoorlaan / Rijksstraatweg
  • Juli 2020: kruising Muiderslotweg / Rijksstraatweg
  • Augustus 2020: kruisingen Maasstraat / Rijksstraatweg en Vergierdeweg / Leeuwerikstraat
  • September 2020: Delftplein en Vlietweg

Bereikbaarheid

De eerste werkzaamheden, tussen november 2019 en januari 2020, hebben slechts een beperkte impact op de bereikbaarheid. De Schoterweg en de Rijksstraatweg blijven gewoon open voor alle verkeer. Tussen 19.00 en 6.00 uur zal op sommige plekken en sommige momenten een rijbaan zijn afgezet en wordt het verkeer door verkeersregelaars om en om langs de afzetting geleid. Daarnaast kunnen verkeerslichten enkele dagen niet functioneren omdat de installatie wordt vervangen. Ook dan zijn er verkeersregelaars aanwezig.

Tussen februari en juli 2020 worden de omvangrijkste werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen belangrijke gevolgen hebben voor de doorstroming van het verkeer op de Rijksstraatweg. Omwonenden gaan ook enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. We streven ernaar om dit tot een minimum te beperken.

In deze periode zal ter plaatse van de kruising waaraan wordt gewerkt een éénrichtingsregeling gelden. Verkeer in zuidelijke richting (richting het station) kan de afzettingen gewoon passeren; verkeer in noordelijke richting moet omrijden via de Spaarndamseweg en de Vondelweg. Ook de bussen in noordelijke richting zullen omrijden. R-Net-lijnen 385 en 244 richting noord rijden deze maanden om via de Spaarndamseweg en de Vondelweg. Lijnen 3 en 73 zullen in noordelijke richting een lokale omleidingsroute volgen, afhankelijk van het kruispunt waar de werkzaamheden plaatsvinden. In juni en juli zullen ook lijnen 2 en 14 een omleiding volgen.

Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen de werkzaamheden passeren.

Definitief ontwerp

In juli 2017 is het definitief ontwerp (DO) vastgesteld door het college waarop enkele moties in de gemeenteraad zijn aangenomen. Die zijn uitgewerkt in een verbeterd DO dat in februari 2018 is vastgesteld.

Definitief ontwerp (pdf, 9 MB)

Documenten

Contact

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u stellen aan Klaas van der Voet, omgevingsmanager van aannemer Compeer Infra. U kunt hem bereiken op 06-10000372 of via omgevingsmanagement@compeer-bv.nl.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is Walter Vroom. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.