Ontheffing inrijverbod Spaarndam

Om sluipverkeer door Spaarndam te voorkomen, is een inrijverbod ingesteld. Het inrijverbod geldt op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur in oostelijke richting. In het weekend en op erkende feestdagen geldt het verbod niet. Als u woont of werkt in Spaarndam, kunt u schriftelijk een ontheffing aanvragen. Moet u om een andere reden in Spaarndam zijn? Dan kunt u onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor een ontheffing. U kunt het aanvraagformulier ook gebruiken voor een 2e auto.

Ontheffing inrijverbod Spaarndam aanvragen Stuur een kopie kentekenbewijs en legitimatiebewijs mee

Voorwaarden

Het inrijverbod geldt op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur in oostelijke richting. In het weekend en op erkende feestdagen geldt het inrijverbod niet.

Verschillende categorieën komen in aanmerking voor de ontheffing.

Categorie 1:

Alle bewoners van Spaarndam, adressen met postcodes 2063 en 2064 en Zijkanaal B. Vaste bewoners die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en tijdelijke bewoners met bewijs tijdelijke bewoning. Voor inwoners worden de permanente ontheffingen van Spaarndam eenmalig uitgegeven. Ze blijven geldig zolang kenteken en adres niet wijzigen.

Categorie 2:

Automobilisten, buiten Spaarndam wonend, die werken bij een in Spaarndam gevestigd bedrijf met postcode 2063 of 2064.

Categorie 3:

Overige particuliere automobilisten, buiten Spaarndam wonend, met vaste bestemming voor 1 of meerdere dagen per week. Bijvoorbeeld huisartsen, verloskundigen, paramedici, verkopers met ventvergunning, ouders van kinderen met dagopvang of school in Spaarndam, verzorgers van bewoners Spaarndam.

Categorie 4:

Taxi's en gereguleerd ouderen- en gehandicaptenvervoer.

Categorie 5:

Voertuigen van hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie), waterschap Rijnland (voor werkzaamheden), Recreatieschap Spaarnwoude en Connexxion (lijndienst). Voor deze categorie is de ontheffing gratis. Het is verplicht jaarlijks te melden voor welke voertuigen een ontheffing nodig is. Het is ook verplicht de aanschaf van nieuwe voertuigen en het niet meer gebruiken van voertuigen met ontheffing te melden.

Categorie 6:

Tijdelijke ontheffing voor bijvoorbeeld eenmalige bezorgingen en bouwactiviteiten. Een tijdelijke ontheffing kan voor 1 of meerdere dagen worden aangevraagd met een maximum van 6 weken. De gegevens van uw ontheffing worden regelmatig gecontroleerd.

Meesturen

U stuurt altijd een kopie kentekenbewijs, kopie legitimatiebewijs en eventueel de lease- of bedrijfsverklaring mee met het aanvraagformulier.

Voor alle categorieën behalve categorie 5 stuurt u ook de volgende bewijsstukken mee:

 • Categorie 1: Bewijs tijdelijke bewoning (voor tijdelijke bewoners). Dit is een schriftelijke verklaring en eigendomsbewijs of huurcontract, ligplaatsvergunning of belastingaanslag waaruit bewoning blijkt
 • Categorie 2: Bewijs werkplek (werkgeversverklaring, registratie KvK, ventvergunning)
 • Categorie 3: Bewijs waaruit de noodzaak voor ontheffing blijkt. Bijvoorbeeld registratie KvK, ventvergunning, inschrijving dagopvang of school, uittreksel bevolkingsregister met schriftelijke verklaring van een inwoner van Spaarndam
 • Categorie 4: Registratie KvK
 • Categorie 6: Bewijsstuk waaruit de noodzaak voor ontheffing blijkt

Kosten

 • Voor het aanvragen van de ontheffing betaalt u € 31,90
 • Het verwerken van wijzigingen kost € 31,90. De wijziging is gratis als u tijdelijk een vervangende auto of motor heeft
 • Voor een tijdelijke ontheffing betaalt u € 31,90 per week

Voertuigen uit categorie 5 hoeven niet te betalen voor de ontheffing (zie Voorwaarden).

Wijzigingen in uw situatie

U gebruikt het Wijzigingsformulier ontheffing inrijverbod Spaarndam als u:

 • gaat verhuizen
 • een andere lease-auto of auto van de zaak krijgt
 • een andere auto (op uw eigen naam) koopt ter vervanging van uw huidige auto.

U kunt de verhuizing en de aanschaf van een privé-auto ook per e-mail aan ons doorgeven. Stuur uw wijziging naar parkeervergunningen@haarlem.nl. Uw wijziging wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Tijdelijk een andere auto

Is uw huidige auto bij de garage? Stuur dan een e-mail naar parkeervergunningen@haarlem.nl. Uw ontheffing wordt overgezet op uw tijdelijke auto, voor maximaal 1 maand. Het doorgeven van deze wijziging is gratis.

Wijzigingsformulier ontheffing inrijverbod Spaarndam (pdf)