Ontheffing foto- of filmopnamen

Wilt u foto-opnamen of filmopnamen maken in Haarlem? Hiervoor gelden algemene regels. In sommige gevallen heeft u een ontheffing nodig. Maakt u grote of langlopende opnamen? Maakt u opnamen in een straat met hoge parkeerdruk? Of maakt u een nachtopname? Dan is het verstandig om vooraf te overleggen met de gemeente over de locatie. U vraagt de ontheffing schriftelijk aan.

Ontheffing foto- of filmopnamen aanvragen Vraag de ontheffing uiterlijk 8 weken voor de eerste opnamedag aan

Geen ontheffing nodig

U heeft geen ontheffing nodig voor kleinschalige foto- of filmopnamen binnen of buiten als u:

 • opnamen maakt tussen 8.00 uur 's ochtends en 20.00 uur 's avonds, inclusief op- en afbouw
 • met niet meer dan 12 personen op de set werkt, film- en opnamecrew meegeteld, en er  3 camera's vanaf de schouder of op statief worden gebruikt
 • geen objecten op de rijweg of fietspad plaatst, of in een park of plantsoen
 • voetgangers niet hindert en maximaal 6 attributen (elk maximaal 1 m2, geen voertuigen) op de stoep of het voor voetgangers bedoelde gedeelte van de weg plaatst
 • geen omleidingen of afzettingen plaatst
 • maximaal 5 reguliere parkeerplaatsen afzet (gereserveerd), waarbij niet meer dan de helft van het aantal parkeerplaatsen in de straat wordt gebruikt
 • parkeerplaatsen alleen gebruikt voor auto's en busjes of kleine vrachtwagens die belangrijk zijn voor de opname en elk een normale parkeerplaats innemen
 • geen geweldsscènes of scènes met speciale effecten maakt
 • niet meer dan 2 aaneengesloten dagen filmt
 • geen series opneemt, waarbij u steeds dezelfde locatie gebruikt.

Wel ontheffing nodig

U heeft een ontheffing nodig voor alle reguliere foto- of filmopnamen die niet onder kleinschalige foto- of filmopnamen vallen.

Meesturen met uw aanvraag

Overzichtstekening (schaal 1:100) met de aangegeven maten van de locatie.

Op de tekening geeft u duidelijk aan:

 • de bereikbaarheid van de locatie voor hulpverlenende diensten, openbaar vervoerlijnen en -haltes
 • de exacte plaatsbepaling van de opname-activiteiten
 • de exacte afmetingen en plaats van elk te plaatsen voorwerp (zoals lichtschermen, statieven, filmattributen)
 • de exacte plaatsbepaling waar afzettingen van straten en/of wegen (met dranghekken) moeten komen
 • draaiboek met start- en aanvangstijden van de opname-activiteiten en de op- en afbouw van de opnamen, voor zover deze niet op het formulier passen
 • toestemming van de politie als wapens (ook dummy's), uniformen en/of officiële voertuigen worden gebruikt. Neem contact op met de politie Haarlem via 0900-8844 en vraag naar Bijzondere wetten
 • toestemming van de provincie als vuurwerk wordt gebruikt

Vermeld expliciet in de aanvraag als er sprake is van:

 • stunts
 • speciale effecten
 • uniformen, officiële voertuigen of wapens (ook dummy's)
 • geweldsscènes of vuurwerk
 • opnamen vanuit rijdende voertuigen of varende boten

Aanvraag per e-mail

U kunt het geprinte en ingevulde aanvraagformulier ontheffing foto- of filmopnamen ook scannen en als bijlage e-mailen naar: antwoord@haarlem.nl.

Beoordelen van uw aanvraag

Uw ontheffingsaanvraag wordt beoordeeld op:

 • hoeveel openbare ruimte nodig is voor de opnamen
 • hoeveel overlast de opnamen geven voor omwonenden en omliggende bedrijven
 • of er andere activiteiten zijn op de opnamelocatie of in de buurt
 • of er gevaar is voor de openbare orde, de veiligheid, het woon- en leefklimaat of het milieu.

Op tijd aanvragen

Houdt rekening met een aanvraagtermijn van minimaal 8 weken. Ontvangt de gemeente uw aanvraag minder dan acht weken voor de opnamestart, dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag niet te behandelen.

Kosten

Een aanvraag voor een ontheffing voor foto- en filmopnamen kost € 507

Algemene regels voor opnamen

Houdt u er rekening mee dat voor de ontheffing ook algemene regels gelden. De gemeente kan daarnaast vanwege de veiligheid, openbare orde en woon- en leefomgeving om extra maatregelen vragen.

Algemene regels foto- en filmopnamen (pdf)

Locatie

Ga vooraf met de gemeente en belanghebbenden in gesprek over de locatie, vooral bij grotere opnamen, langlopende opnamen, bij een nachtopname en als u opnamen wilt maken in straten met een hoge parkeerdruk.

Ontheffing voor parkeren en voetgangersgebied

In Haarlem kunt u niet overal parkeren. Naast een parkeerontheffing voor het voetgangersgebied heeft u misschien ook een tijdelijke parkeervergunning voor ondernemers nodig.

Daarnaast heeft u bij een opname in het voetgangersgebied een ontheffing toegang voetgangersgebied nodig.

Ontheffing toegang voetgangersgebied

Als u een parkeerontheffing nodig heeft, vraagt u deze zelf aan. Voor vrachtwagens langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter heeft u ook een ontheffing nodig om te parkeren buiten de aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen. Dit moet u aangeven op het aanvraagformulier.

Tijdelijke parkeervergunning

 

Meer informatie

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Vul dan het formulier Informatieverzoek in. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@haarlem.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)