Ontheffing bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels over waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Uw bouwplan moet passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan vraagt u de gemeente af te wijken van het bestemmingsplan. In het Omgevingsloket vraagt u hiervoor de omgevingsvergunning voor 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' aan.

Omgevingsloket

4 soorten afwijkingen van bestemmingsplan

Er zijn 4 soorten afwijkingen van het bestemmingsplan:

  1. Binnenplanse afwijking: In het bestemmingsplan zelf staat waarvoor en hoe ontheffing op het bestemmingsplan wordt verleend
  2. Buitenplanse kleine afwijking: Deze afwijking wordt ook wel een 'kruimelgeval' genoemd. Het gaat om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan waarvoor u een ontheffing kunt krijgen
  3. Buitenplanse afwijking: Deze afwijking wordt ook wel een 'Wabo projectbesluit' genoemd. Deze ontheffing kan worden gebruikt voor afwijkingen die niet binnen de vorige mogelijkheden vallen. Deze 'zware' procedure is bijna gelijk aan de procedure voor het maken van een nieuw bestemmingsplan. Uw plan mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. U moet een goede ruimtelijke onderbouwing indienen. Neem contact op met de gemeente om door te spreken welke gegevens u moet aanleveren
  4. Tijdelijke afwijking: Dit is een afwijking van het bestemmingsplan voor een bepaalde tijd. U moet de redenen voor de tijdelijke afwijking goed onderbouwen.

Afwijken bestemmingsplan (InfoMil.nl)

Kosten

De kosten voor de ontheffing bestemmingsplan zijn afhankelijk van welke ontheffingsprocedure u aanvraagt en of u nog andere omgevingsvergunningen aanvraagt. De kosten worden berekend nadat u de aanvraag heeft ingediend. De nota ontvangt u nadat over uw aanvraag is beslist.

Kosten bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor een buitenplanse afwijking betaalt u zelf. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor adviesbureaus.

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

Het is niet altijd mogelijk om de 'activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' apart aan te vragen. Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiervoor kunt u wel een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer wilt weten.

Snelle vergunningverlening

Als u een eenvoudige aanvraag omgevingsvergunning in 1 keer en volledig met de juiste informatie indient, streeft de gemeente ernaar om uw aanvraag binnen 2 weken af te handelen. Voorwaarde is wel dat alle adviezen positief zijn.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht wordt belemmerd of hun privacy wordt geschaad. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit