Ontheffing bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels over waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Uw bouwplan moet passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan vraagt u de gemeente af te wijken van het bestemmingsplan via een ontheffing op dit bestemmingsplan. In het Omgevingsloket neemt  u de aanvraag '' strijdig gebruik bestemmingsplan''.

Omgevingsloket

4 soorten afwijkingen van bestemmingsplan

Kosten

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

Snelle vergunningverlening

Bezwaar