Oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Op verschillende plekken in Haarlem maken bewoners gebruik van gemeentegrond, zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Soms gebeurt dat ‘oneigenlijke gebruik’ bewust, vaak ook niet. De gemeente wil dat het eigendom en gebruik van gemeentegrond goed geregeld wordt. Dat kan inhouden dat de bewoner de grond aan de gemeente moet teruggeven. In veel gevallen is het ook mogelijk dat de gemeente wil verkopen. Zo kan de bewoner eigenaar van de grond worden. De grond wordt alleen verkocht aan particuliere eigenaren van woningen, niet aan huurders.

Aanpak

Legalisering grondgebruik

De kosten

Verjaring

Spijtoptantenregeling

Documenten