Mantelzorg en ondersteuning voor mantelzorgers

Veel mensen zorgen weleens voor een ziek familielid of bekende. Meestal gaat hulp bieden vanzelf. U doet weleens de boodschappen voor uw ouders, haalt de stofzuiger door het huis van uw buurman of gaat met uw tante mee naar het ziekenhuis. De redenen waarom een naaste zorg nodig heeft kunnen heel divers zijn. Denk niet alleen aan lichamelijke en psychische ziekten, maar ook aan bijvoorbeeld ouderdom of verslaving.  Wanneer u voor langere tijd, intensief voor een naaste zorgt en daar niet voor betaald wordt, dan noemen we dit mantelzorg. Heeft u een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste die u verzorgt? Dan bent u mantelzorger.In Nederland zijn meer dan 4 miljoen volwassen mantelzorgers. De meeste mantelzorgers zorgen voor hun partner, ouder of kind. Maar er is ook een groep die zorgt voor andere familieleden, vrienden en buren. Ruim 600.000 van deze volwassen mantelzorgers zorgen langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week voor hun naasten. Bovendien krijgt een kwart van alle kinderen en jongeren in zijn of haar leven te maken met een familielid dat langdurige zorg nodig heeft.

Veel mantelzorgers vinden het fijn om de zorg te kunnen bieden, maar mantelzorg geven is geen bewuste keuze. Het is een taak die zij op zich nemen omdat het niet anders kan, omdat het nodig is en omdat het vaak vanzelf spreekt. Als de zorg langdurig en intensief is, kan een steuntje in de rug soms prettig zijn. Een plek waar u uw hart kunt luchten en in contact komt met lotgenoten. Een plek waar u hulp kan krijgen bij praktische zaken en regelgeving. Hulp bij het combineren van werk en mantelzorg of bij het zoeken naar een tijdelijke overname van uw mantelzorgtaken (respijtzorg).

Bij sommige aanvullende verzekeringen is een vergoeding mogelijk voor mantelzorg of respijtzorg. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

De gemeente Haarlem vindt mantelzorgers en de mantelzorg die zij verlenen zeer waardevol. Op het gebied van mantelzorgondersteuning is er binnen de gemeente dan ook een goede samenwerking tussen de Sociale Wijkteams en Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning.

Sociaalwijkteamhaarlem

Via Tandemmantelzorg vindt u informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Tandem Mantelzorg